DOI: https://doi.org/10.31073/mvis201807-11

Формування врожайності сої під впливом інокуляції та підживлення

H. L. Hadzovskyi, N. V. Novytska

Анотація


Мета. Встановити реакцію сортів сої на інокуляцію насіння бактеріальним препаратом та на позакореневі підживлення рослин хелатними мікродобривами. Методи. Польові дослідження проводили у 2017, 2018 рр. в зоні Західного Полісся на дерново-підзолистих ґрунтах стаціонарної сівозміни СТОВ «Васюти» (Ковельський район Волинської області) з інокулянтом Легум Фікс на базі бактерій Bradyrhizobium japonicum 532c та препаратами листкового підживлення Вуксал Оіл Сід і Квантум-Олійні на сої канадського сорту Кассіді та французького Ментор. Технологія вирощування типова для зони. Фенологічні спостереження та обліки врожайності у різні за погодними умовами роки досліджень проводили за загальноприйнятими методиками для сої, врожайність визначали способом суцільного обмолоту ділянки комбайном. Частку впливу чинників на врожайність визначали за допомогою дисперсійного аналізу на 5 % рівні значущості. Результати. За несприятливих погодних умов посушливого 2017 р. середня врожайність насіння сорту сої Кассіді становила 2,17 т/га, Ментор – 2,25 т/га, а у сприятливому 2018 р. – відповідно 3,13 т/га і 3,20 т/га. Приріст урожаю завдяки інокуляції насіння становив 0,09–0,21 т/га в посушливому році (2017) та 0,15–0,35 т/га – у вологозабезпеченому (2018). Приріст урожаю від позакореневого підживлення хелатними мікродобривами у фазі бутонізації виявився вищим (0,15–0,36 т/га), ніж від інокуляції насіння, а ефективність цього агроприйому мало залежала від погодних умов року. Максимальну врожайність сформовано у сприятливому 2018 р. у сорту Ментор за інокуляції насіння та обробки посівів препаратом Вуксал Оіл Сід (3,45 т/га), у сорту Кассіді – за інокуляції насіння та обробки посівів Квантум-Олійні (3,37 т/га). Висновки. Обробка насіння інокулянтом Легум Фікс та позакореневі підживлення рослин хелатними мікродобривами істотно впливають на врожайність сої в різні за погодними умовами роки. Взаємодія цих факторів проявляється меншою мірою, ніж окрема дія. Ефективність дії позакореневих підживлень на врожайність у несприятливому 2017 р. становила 64 %, у сприятливому 2018 р. – 50 %. Ефективність обробки насіння інокулянтом була вищою за достатнього вологозабезпечення у 2018 р. (40 %), аніж у посушливому 2017 р. (24 %). Частка впливу на врожайність сортових особливостей за сприятливих умов зменшувалася з 9 до 4 %.

Ключові слова


соя; інокуляція; позакореневе підживлення; урожайність

Повний текст:

PDF

Посилання


Novitskaya, N. V. (2009). Optimization of soybean mineral nutrition in Ukraine. In Methods of Improving Soil Fertility and Fertilizer Efficiency: Proc. Int. Applied Research Conf. dedicated to the 100th anniversary of the birth of Bragin A. M. (pp. 141–145). October 7–8, 2009, Gorki, Mogilev region, Belarus. [in Russian]

Kalenska, S. M., Novytska, N. V., & Strykhar, A. Ye. (2009). Status and prospects of increasing soy production. Scientific Journal of National University of Life and Environmental Science of Ukraine: Agronomy, 141, 133–136 [in Ukrainian].

Buratto, W., Buratto, W., de Oliveira, A. M., de Oliveira, R., Caione, G., & Seben Junior, G. F. (2018). Leaf application of nitrogen in different phenological stages in soybean and inoculation with Bradyrhizobium japonicum. Nativa, 6(4), 333–337. doi: 10.31413/nativa.v6i4.5227 [in Portuguese]

Jaybhay, S. A., Taware, S. P., & Varghese, P. (2017). Microbial inoculation of Rhizobium and phosphate-solubilizing bacteria along with inorganic fertilizers for sustainable yield of soybean [Glycine max (L.) Merrill]. J. Plant Nutr., 40(15), 2209–2216. doi: 10.1080/01904167.2017.1346678

Pannecoucque, J., Goormachtigh, S., Ceusters, J., Debode, J., Van Waes, C., & Van Waes, J. (2018). Temperature as a key factor for successful inoculation of soybean with Bradyrhizobium spp. under cool growing conditions in Belgium. J. Agric. Sci., 156(4), 493–503. doi: 10.1017/s0021859618000515

Prieto, C. A., Alvarez, J. W. R., Figueredo, J. C. K., & Trinidad, S. A. (2017). Biostimulate, biofertilization and seeds inoculation on growth and soybean yield. Journal of Neotropical Agriculture, 4(2), 1–8. [in Portuguese]

Leggett, M., Diaz-Zorita, M., Koivunen, M., Bowman, R., Pesek, R., Stevenson, C., & Leister, T. (2017). Soybean response to inoculation with Bradyrhizobium japonicum in the United States and Argentina. Agron. J., 109(3), 1031–1038. doi: 10.2134/agronj2016.04.0214

Enderson, J. T., Mallarino, A. R., & Haq, M. U. (2015). Soybean yield response to foliar-applied micronutrients and relationships among soil and tissue tests. Agron. J., 107(6), 2143–2161. doi:10.2134/agronj14.0536

Marinkovic, J., Bjelic, D., Tintor, B., Miladinovic, J., Dukic, V., & Dordevic, V. (2018). Effects of soybean co-inoculation with plant growth promoting rhizobacteria in field trial. Rom. Biotech. Lett., 23(2), 13401–13408.

Sutradhar, A. K., Kaiser, D. E., & Behnken, L. M. (2017). Soybean response to broadcast application of boron, chlorine, manganese, and zinc. Agron. J., 109(3), 1048–1059. doi: 10.2134/agronj2016.07.0389

Kobraee, S. (2016). Effect of zinc, iron and manganese fertilization on concentrations of these metals in the stem and leaves of soybean and on the chlorophyll content in leaves during the reproductive development stages. J. Elem., 21(2), 395–412. doi: 10.5601/jelem.2015.20.2.966

Volkodav, V. V. (Ed.). (2003). Methods of State Testing of Plant Varieties on Suitability for Dissemination in Ukraine: General Part. Kyiv: Alefa. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Новицкая Н. В. Оптимизация минерального питания сои в условиях Украины. Приёмы повышения плодородия почв и эффективности удобрений: Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения А. М. Брагина (г. Горки, Могилевская обл., Беларусь, 7–8 октября 2009 р.). Горки : [б. и.], 2009. С. 141–145.

 

2. Каленська С. М., Новицька Н. В., Стрихар А. Є. Стан та перспективи розширення виробництва сої. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Агрономія. 2009. Вип. 141. C. 133–136.

 

3. Buratto W., Buratto W., de Oliveira A. M., de Oliveira R., Caione G., Seben Junior G. F. Aplicação foliar de nitrogênio na soja em diferentes fases fenológicas e inoculação com Bradyrhizobium japonicum. Nativa. 2018. Vol. 6, No. 4. Р. 333–337. doi: 10.31413/nativa.v6i4.5227

 

4. Jaybhay, S. A., Taware, S. P., Varghese, P. Microbial inoculation of Rhizobium and phosphate-solubilizing bacteria along with inorganic fertilizers for sustainable yield of soybean [Glycine max (L.) Merrill]. Journal of Plant Nutrition. 2017. Vol. 40, Iss. 15. Р. 2209–2216. doi: 10.1080/01904167.2017.1346678

 

5. Pannecoucque J., Goormachtigh S., Ceusters J., Debode J., Van Waes C., Van Waes J. Temperature as a key factor for successful inoculation of soybean with Bradyrhizobium spp. under cool growing conditions in Belgium. The Journal of Agricultural Science. 2018. Vol. 156, Iss. 4. Р. 493–503. doi: 10.1017/s0021859618000515

 

6. Prieto C. A., Alvarez J. W. R., Figueredo J. C. K., Trinidad S. A. Bioestimulante, biofertilizante e inoculação de sementes no crescimento e produtividade da soja. Revista de Agricultura Neotropical. 2017. Vol. 4, No. 2. Р. 1–8.

 

7. Leggett M., Diaz-Zorita M., Koivunen M., Bowman R., Pesek R., Stevenson C., Leister T. Soybean response to inoculation with Bradyrhizobium japonicum in the United States and Argentina. Agronomy Journal. 2017. Vol. 109, No. 3. Р. 1031–1038. doi: 10.2134/agronj2016.04.0214

 

8. Enderson J. T., Mallarino A. R., Haq M. U. Soybean yield response to foliar-applied micronutrients and relationships among soil and tissue tests. Agronomy Journal. 2015. Vol. 107, No. 6. Р. 2143–2161. doi: 10.2134/agronj14.0536

 

9. Marinkovic J., Bjelic D., Tintor B., Miladinovic J., Dukic V., Dordevic V. Effects of soybean co-inoculation with plant growth promoting rhizobacteria in field trial. Romanian Biotechnological Letters. 2018. Vol. 23, No. 2. Р. 13401–13408.

 

10. Sutradhar A. K., Kaiser D. E., Behnken L. M. Soybean response to broadcast application of boron, chlorine, manganese, and zinc. Agronomy Journal. 2017. Vol. 109, No. 3. Р. 1048–1059. doi: 10.2134/agronj2016.07.0389

 

11. Kobraee S. Effect of zinc, iron and manganese fertilization on concentrations of these metals in the stem and leaves of soybean and on the chlorophyll content in leaves during the reproductive development stages. Journal of Elementology. 2016. Vol. 21, No. 2. Р. 395–412. doi: 10.5601/jelem.2015.20.2.966


12. Методика державного випробування сортів рослин на придатність до поширення в Україні: Заг. част. Охорона прав на сорти рослин: Офіційний бюл. / Гол. ред. В. В. Волкодав. Київ : Алефа, 2003. Вип. 1, Ч. 3. 106 с.

ISSN 2518-7910