Редакційний штат

Головний редактор

Олександр Анатолійович Демидов, Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН, Ukraine

Заступники головного редактора

Володимир Миколайович Гудзенко, Миронівський інститут пшениці імені В.М., Ukraine

Відповідальний секретар

Ганна Дмитрівна Волощук, Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН, Ukraine

Члени редколегії

Наталія Василівна Булавка, Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесло НААН, Ukraine

Володимир Анатолійович Власенко, Сумський національний аграрний університет, Ukraine