Про журнал

Галузь та проблематика

Збірник наукових праць «Миронівський вісник» започаткований з метою публікації результатів досліджень науково-дослідних робіт докторантів, аспірантів, наукових працівників у галузі селекції, генетики і біотехнології, рослинництва, насінництва і насіннєзнавства, захисту рослин.

Редакційна колегія здійснює внутрішнє рецензування статей та проведення зовнішнього рецензування, визначає їх науковий рівень, відповідність тематиці та встановленим вимогам, приймає рішення про рекомендацію статей до друку.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Збірник наукових праць «Миронівський вісник» заснований у 2015 році як офіційне наукове видання Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України.

Збірник видається 2 рази на рік.

Він зареєстрований у Міжнародному центрі періодичних видань. Номер ISSN 2518-7910

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1413

 від 24 жовтня 2017 р. «Про затвердження рішень Атеcтаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 11 жовтня 2017 року» (додаток 7 до наказу)

журнал «Миронівський вісник» включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з сільськогосподарських наук.

Журнал відкритий для вільного доступу на веб-сайті інституту (http://www.mip.com.ua) та сайті) Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua).

Збірник індексується в пошуковій системі Google Scholar.

Статті публікуються українською, російською чи англійською мовами.

Збірник друкується за рішенням Вченої ради Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН.

До складу редакційної колегії входить 11 докторів наук у тому числі 3 іноземні члени.