DOI: https://doi.org/10.31073/mvis201908-14

Понад 100 років виробничо-просвітницької діяльності

O. A. Demydov, V. M. Hudzenko, H. P. Kuzminska

Анотація


Миронівська дослідна станція та її наступник Миронівський інститут пшениці були і є не тільки осередком селекційної науки, а й сполучною ланкою між наукою і агровиробництвом. У 20–50-х рр. Миронівська станція запроваджувала у своїй зоні діяльності такі державні проєкти, як колективні досліди на селянських землях; організація мережі кореспондентів-дослідників серед селян-господарників; хімізація сільського господарства (рекомендації щодо застосування мінеральних добрив та агрохімконтроль ґрунтів у господарствах); керівництво роботою хат-лабораторій (у трьох областях); реалізація державної постанови про полезахисні лісонасадження і травопільні сівозміни у степових та лісостепових районах Європейської частини СРСР (зокрема в Україні) та ін. Започаткована на Миронівській дослідній станції робота з пропаганди сільськогосподарських знань та наукових досягнень серед агрономічних робітників і селянства продовжується й в інституті, зокрема виставкова справа (підготовка експонатів та експозицій для виставок різного рівня), організація щорічних з’їздів агрономів та семінарів і курсів підвищення кваліфікації для працівників сільського господарства, узагальнення передового досвіду у виробництві, економічне обґрунтування результатів наукових досліджень, впровадження наукових розробок (сортів) у виробництво, випуск друкованої продукції для агроспеціалістів (рекомендації, поради, інформаційні листки тощо), прийом делегацій та екскурсій, а також проходження студентами практики і стажування в установі. З 1937 р. на Миронівську державну селекційну станцію було покладено завдання щодо вирощування насіння основних зернових культур для декількох областей України, що й сьогодні є головним у виробничій діяльності інституту. Станція брала активну участь в усіх загальнодержавних починаннях щодо наукового забезпечення сільського господарювання і окремих селянських господарств та сталого розвитку аграрного сектору країни. Таку діяльність продовжено й інститутом. Миронівський науково-дослідний інститут селекції та насінництва пшениці став визнаним центром селекційної науки в системі ВАСГНІЛ, тут регулярно проводились науково-практичні наради, курси і семінари обласного, республіканського та всесоюзного рівня. За насінням пшениці миронівських сортів приїжджали аграрії з різних регіонів не тільки України, а й тодішнього СРСР. Миронівські сорти широко вирощувались у тогочасних соціалістичних країнах. З набуттям Україною незалежності миронівськими науковцями окрім нових сортів було розроблено ряд технологій, зокрема для фермерських господарств, які успішно впроваджувались безпосередньо в агровиробництво. Кращі традиції, закладені на станції, зберігаються й сьогодні. В інституті щороку проводяться Міжнародні дні поля, навчально-консультативні семінари і круглі столи для керівників, агрономів і спеціалістів агрогосподарств, наради різного рівня, а також курси підвищення кваліфікації, випускається друкована методична і рекламна продукція. Щороку видається більше 100 ліцензій на використання миронівських сортів, які займають в Україні 1,5 млн га. Досягнуто угод про співпрацю з насіннєвими компаніями Угорщини, Туреччини, Молдови, Білорусі. Нові сорти передаються аграріям разом з повним науковим супроводом щодо їх вирощування. Миронівські науковці проводять обстеження посівів безпосередньо в господарствах та надають методичні консультації і поради.

Ключові слова


Миронівська станція; Миронівський інститут; колективні досліди; мережа кореспондентів-дослідників; хати-лабораторії; виробництво насіння; семінари; курси підвищення кваліфікації; практика; виставки; Дні поля; друкована продукція

Повний текст:

PDF

Посилання


Historical essay on beginning, organization, and activity of Mironovka Experimental and Breeding Station (1912–1922) (1924). Proceedings of Mironovka Breeding and Experimental Station, 1, 9–40. [in Russian]

Donik, O. M. (2016). Kyiv All-Russian exhibition in 1913 as an expressive example of presentation of achievements at modernization of economy and municipal life. Issues of History of Ukraine XIX – early XX century, 25, 50–69. [in Ukrainian]

Yeremeyev, I. M. (1928). Winter wheat «Ukrainka» 0246 bred at Mironovka Station: monographic essay. Edition of Mironovka Experimental Station. A. M. Levshin (Ed.). Kiev: N.p. [in Russian]

Borsuk, H. Yu. (2009). Yeremeiev Ivan Maksymovych. Encyclopedia of Modern Ukraine, 9, 426–427. [in Ukrainian]

Verhunov, V. A. (2012). Creation and activity of Myronivka breeding and research station: historiographical essay. 1.7. Search for optimality to perform basic research functions in the 1920's of the XX century. In V. S. Kochmarskyi (Ed.). The V. M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine (1912–2012) (pp. 49–55). Myronivka: N.p. [in Ukrainian]

Kuzmenko, P. V. (1926). Program of Activity for the Implementation Department. Edition of Myronivka Experimental Station. [in Ukrainian]

Kuzmenko, P. V. (1928). To the further directions of activity for Implementation Departments of Ukraine. Ukrainian Agronomist, 1. [in Ukrainian]

Shcherbyna, M. V. (1928). On exhibition activity of district departments of agriculture. Ukrainian Agronomist, 5–6. [in Ukrainian]

Kuzmenko, P. V. (1927). Local agricultural exhibitions as a method of agrarian propagating achievements of research institutions. Ukrainian Agronomist, 5–6. [in Ukrainian]

Muraviov, V. P. (1925). Myronivka Experimental and Breeding Station at Myronivka District Agricultural Exhibition in 1925. Edition of Myronіvkа Research Station. [in Ukrainian]

Lindeman, I. V. (1927). Proceedings of the 1st District Agronomic Meeting at Myronіvkа Experimental and Breeding Station, on October 26–28, 1926. Edition of the Station. [in Ukrainian]

Kuzmenko, P. V. (1927). The 2nd Agronomic Meeting at Myronіvkа Experimental and Breeding Station. Ukrainian Agronomist, 7–8, 68–70. [in Ukrainian]

Kuzmenko, P. V. (1929). The 3rd Agronomic Meeting at Myronіvkа Experimental and Breeding Station. Ukrainian Agronomist, 7–8, 111–112. [in Ukrainian]

Shcherbyna, M. V. (1929). About practice of the Implementation Department of Myronіvkа Station in 1927–1928. Ukrainian Agronomist, 3. [in Ukrainian]

Shcherbyna, M. V. (1929). Through connection of Experimental Station with peasantry to the increase of yielding capacity. Soviet Peasant, 19–20. [in Ukrainian]

Tunik, M. V. (1931). Organization of collective experiments. In Collective Experiments for 1927-28–1928-29 and Their Results: Proceedings of Myronіvkа Experimental and Breeding Station (pp. 12–21). Kyiv: Ukrainian Research Institute of Sugar Industry Publ. [in Ukrainian]

Raippo, Ya. P. (1927). National Education in Ukraine for Ten Years of Revolution. Kharkiv: Ukrderzhvydav. [in Ukrainian]

Organization of collective experiments. (1928). In Results of Collective Experiments for 1926–1927. Edition of Myronіvkа Experimental and Breeding Station (pp. 5–11). [in Ukrainian]

Tunik, M. V. (1931). The results of collective experiments for 1927-28 and 1928-29. In Collective Experiments for 1927-28–1928-29 and Their Results: Proceedings of Myronіvkа Experimental and Breeding Station (pp. 121–126). Kyiv: Ukrainian Research Institute of Sugar Industry Publ. [in Ukrainian]

Shcherbyna, M. V. (1930). Activities of Correspondent Network of Research Peasants in 1929. Edition of Myronіvkа Experimental and Breeding Station. [in Ukrainian]

Prant, T. (1930). A Guide for Visitors at Myronіvkа Experimental Station. Edition of Myronіvkа Experimental and Breeding Station [in Ukrainian]

Results of the Studying Organization of Work in Collective Farms Producing Sugar Beet (Conclusions from the Work for 1931). (1932). Edition of Myronіvkа Zonal Experimental and Breeding Station. [in Ukrainian]

Alieksіeіeva, Ye. N. (1934). The influence of mineral fertilizers on sugar beet quality. Collection of Myronіvkа Zonal Experimental and Breeding Station, І(V), 35–46. [in Ukrainian]

Kudzin, Yu. K. (1933). Work of the Chemicalization Section of Myronivka ZEBS for 1932. Bulletin of Myronіvkа Zonal Experimental and Breeding Station, І(ІV), 97 [in Ukrainian]

The Decree of the First Ukrainian Workshop for Chairs of the House-Laboratories. (1936). Kyiv-Kharkiv: State Publisher of Collective and State Farm Literature of UkrSSR. [in Ukrainian]

Kovalenko, S. D. (2017). Research collective farm system of the case as a scientific support of agricultural production of UkrSSR (1940-s of the XX century). History of Science and Biographical Studies, 1. Retrieved from http://inb.dnsgb.com.ua/2017-1/10.pdf

Pylypets, H. V. (1936). The results of experiments of house-laboratories and studying sugar beet agrotechnics in collective farms of Kyiv region for 1935. V. F. Starchenko, O. М. Nadiezhdin (Eds.). Kyiv-Kharkiv: State Publisher of Collective and State Farm Literature of the Ukrainian SSR. [in Ukrainian]

Pylypets, H. V., Rozendorn, O. O., Bezverkhyi, I. F., & Saksahanskyi, L. V. (1937). Program of Experimental work of House-Laboratories in Kyiv Region on Sugar Beet Growing in 1937. V. F. Starchenko, O. М. Nadiezhdin (Eds.). Kyiv-Kharkiv: State Publisher of Collective and State Farm Literature of the UkrSSR. [in Ukrainian]

Pylypets, H. V., Lut, P. O., & Tymchenko, I. A. (1938). Program of Experimental Work on Field Crop Cultivation for House-Laboratories of Kyiv Region (Myronіvka). V. F. Starchenko, O. М. Nadiezhdin (Eds.). Edition of Kyiv (Myronіvkа) Regional Agricultural Experimental Station. [in Ukrainian]

To Help House-Laboratories of Forest-Steppe. (1935). Kyiv (Myronіvka) Regional Agricultural Experimental Station. [in Ukrainian]

Advices for House-Laboratories of Beet Areas of Kyiv Region in Experimental Work. (1935). Kyiv (Myronіvkа) Regional Agricultural Experimental Station, 2. [in Ukrainian]

Remeslo, V. N. (Ed.). (1950). The Papers on Breeding and Seed Production of Cereals, Leguminous Crops and Perennial Grasses. In Scientific Report for 1944–1949 (1, pp. 3–7). Kiev-Kharkov: State Edition of Agricultural Literature of the UkrSSR. [in Russian]

The Stalin’s Plan for the Transformation of Nature. (1948). Retrieved from https://apxiv.livejournal.com/176700.html [in Russian]

Sukhobrus, S. V. (1957). From the experience of struggle for high culture of agriculture (leaflet). Kyiv: Association of Political and Scientific Knowledge Publ. [in Ukrainian]

Sukhobrus, S. V. (1958). 417 centers of beets per hectare has become reality! (leaflet). Kyiv: Association of Political and Scientific Knowledge Publ. [in Ukrainian]

Hupalo, M. G. (1964). Our advices. Grain Grower of Ukraine, 3, 21–22. [in Ukrainian]

Sukhobrus, S. V., Lytvynenko, F. P. (1964). To make the spike heavy. Grain Grower of Ukraine, 3, 15–17. [in Ukrainian]

Remeslo, V. N., & Rochnyak, V. A. (1978). The main results of the scientific activities of the Institute. Plant Breeding, Seed Production and Varietal Agrotechnics of Grain and Forage Crops, 2, 10–20. [in Russian]

Kuz’menko, A. S. (1973). Some methods of agrotechnics of new winter wheat varieties: informational leaflet No. 85. Series 26/2. Kiev: Kiev Branch of Ukrainian Research Institute of Scientific-Technical Information. [in Russian]

Demydov, O. A., Нudzenko V. М., & Kuzminska H. P. (2018). Fifty fruitful years. Myronivka Bulletin, 6, 186–203. [in Ukrainian]

Klusacek, M. (1988). Grain production of Czechoslovakia, the Tuchoraz movement and the Czechoslovak-Soviet cooperation. In Improving the Efficiency of Breeding Process and Intensive Zonal Technologies in Winter Wheat Cultivation (pp. 31–41). Mironovka: N.p. [in Russian]

Il’chenko, N. A., Grinev, V. M., Gritsyuk, V. I., & Dudnik, V. V. (1987). Differentiated soil processing for grain and leguminous crops: informational leaflet No. 87-031. Cherkassy: Cherkassy Branch of Ukrainian Research Institute of Scientific-Technical Information. [in Russian]

Zhyvotkov, L. О., Dvornуk, V. Ya., Drich, V. K., Kavunets, V. Р., & Dudnуk, V. V. (1990). Experience of accelerated reproduction and introduction of varieties: informational leaflet No. 90-0204. Kyiv: Ukrainian Research Institute of Scientific-Technical Information. [in Ukrainian]

Zhivotkov L. A., Dvornik, V. Ya., Kavunets, V. Р., & Drіch, V. K. (1991). Experience of application of intensive technology on winter wheat seed-growing crops: information leaflet. Kiev: IMEKS. [in Russian]

Kolomiets, L. A., Shelepov, V. V., Melnikov, A. F., & Remeslo, V. V. (1992). Characteristics of new more productive winter wheat varieties: information leaflet. Myronіvka: N.p. [in Ukrainian]

Vlasenko, V. A., Rusanov, V. I., Kavunets, V. Р. еt аl. (2001). Soil Cultivation System under Winter Wheat Taking into Account Water Content and Permeability in the Forest-Steppe of Ukraine: Recommendations. Myronіvka: N.p. [in Ukrainian]

Shevchenko, A. I., Zhyvotkov, L. O., Borsuk, H. Yu., Shubenko, I. A. еt аl. (2000). Resource-Saving, Environmentally Safe Technology of Winter Barley Growing in Forest-Steppe and Polissia of Ukraine: Guidelines. Myronivka: N.p. [in Ukrainian]

Vlasenko, V. A., Kavunets, V. Р., Rusanov, V. I. еt аl. (2001). Winter wheat in crop rotation and crop rotation for collective farms and farms: recommendations. Myronіvka: N.p. [in Ukrainian]

Demydov, O. A. (Ed.). (2019). Catalogue of Cereal Varieties. NAAN, V. M. Remeslo Myronіvkа Institute of Wheat, Nosivka Plant Breeding and Experimental Station of MIP. Myronivka: N.p. [in Ukrainian]

Demydov, O. A. (Ed.). (2019). Production of Pre-basic, Basic, and Certified Winter Wheat and Spring Wheat Seeds (Methodical Recommendations). Myronivka: [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Исторический очерк возникновения, организации и деятельности Мироновской опытной и селекционной станции (1912–1922). Труды Мироновской опытной и селекционной станции. Киев : Изд. Сахаротреста, 1924. Вып. 1. С. 9–40.

 

2. Донік О. М. Київська Всеросійська виставка 1913 р. як виразний приклад презентації досягнень у модернізації економіки й міського життя. Проблеми історії України ХІХ – поч. ХХ ст. 2016. Вип. 25. С. 50–69.

 

3. Еремеев И. М. Озимая пшеница «Украинка» 0246 Мироновской станции : монографический очерк. Издание Мироновской станции / под ред. А. М. Левшина. Киев, 1928. 104 с.

 

4. Борсук Г. Ю. Єремеєв Іван Максимович. Енциклопедія сучасної України. Київ, 2009. Т. 9. С. 426–427.

 

5. Вергунов В. А. Створення та діяльність Миронівської селекційно-дослідної станції: історіографічний нарис. 1.7. Пошук оптимальності щодо виконання основних дослідницьких функцій у 20-х роках ХХ століття. Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України (1912–2012) / за ред. канд. с.-г. наук В. С. Кочмарського. Миронівка : [б. в.], 2012. С. 49–55.

 

6. Кузьменко П. В. Програма роботи Відділу Пристосування / Видання Миронівської дослідної станції. 1926. 16 с.

 

7. Кузьменко П. В. До дальших напрямків робіт відділів пристосування України. Український агроном. 1928. № 1.

 

8. Щербина М. В. Про виставочну роботу райземвідділів. Український агроном. 1928. № 5–6.

 

9. Кузьменко П. В. Місцеві сільськогосподарські виставки як метода агропропаганди висновків дослідних установ. Український агроном. 1927. № 5–6.

 

10. Муравйов В. П. Миронівська дослідно-селекційна станція на Миронівській районовій сільськогосподарській виставці у 1925 р. / Видання Миронівської дослідної станції. 1925. 19 с.

 

11. Ліндеман І. В. Труди І-го районового агрономічного з’їзду при Миронівській дослідно-селекційній станції 26–28 жовтня 1926 року / Видання станції. 1927.

 

12. Кузьменко П. В. ІІ-й агрономічний з’їзд при Миронівській дослідно-селекційній станції. Український агроном. 1927. № 7–8. С. 68–70.

 

13. Кузьменко П. В. ІІІ-й агрономічний з’їзд на Миронівській дослідно-селекційній станції. Український агроном. 1929. № 7–8. С. 111–112.

 

14. Щербина М. В. З практики роботи секції пристосування Миронівської станції 1927-28 р. Український агроном. 1929. № 3.

 

15. Щербина М. В. Через зв’язок дослідної станції з селянством до підвищення врожайності. Радянський селянин. 1929. № 19–20.

 

16. Тунік М. В. Організація колективних дослідів. Колективні досліди за 1927/28–1928/29 рр. та висновки з них : Труди Миронівської дослідно-селекційної станції. Київ : Видання УНІЦу, 1931. С. 12–21.

 

17. Ряппо Я. П. Народна освіта на Україні за десять років революції. Харків : Укрдержвидав, 1927. 127 с.

 

18. Організація колективних досвідів. Наслідки колективних досвідів за 1926-27 рік / Видання Миронівської дослідно-селекційної станції. 1928. С. 5–11.

 

19. Тунік М. В. Висновки колективних дослідів за 1927/28 та 1928/29 рр. Колективні досліди за 1927/28–1928/29 рр. та висновки з них : Труди Миронівської дослідно-селекційної станції. Київ : Видання УНІЦу, 1931. С. 121–126.

 

20. Щербина М. В. Робота кореспондентської мережі селян-дослідників у 1929 р. / Видання Миронівської дослідно-селекційної станції. 1930. 54 с.

 

21. Прант Т. Покажчик для екскурсанта на Миронівську дослідну станцію / Видання Миронівської дослідно-селекційної станції. 1930. 20 с.

 

22. Наслідки дослідження організації праці в бурякових колгоспах (висновки з роботи за 1931 рік) / Видання Миронівської зональної дослідно-селекційної станції. 1932. 60 с.

 

23. Алєксєєва Є. Н. Вплив мінеральних добрив на якість цукрового буряку. Збірник Миронівської зональної дослідно-селекційної станції. 1934. Вип. І (V). С. 35–46.

 

24. Кудзін Ю. К. Робота секції хемізації Миронівської ЗОС за 1932 р. Бюлетень / Видання Миронівської зональної дослідно-селекційної станції. 1933. Вип. І (ІV). С. 97.

 

25. Постанови Першої Української наради завідувачів хат-лабораторій / НКЗС УСРР. Київ–Харків : Держ. вид-во колгосп. і радгосп. літ-ри УСРР, 1936. 79 с.

 

26. Коваленко С. Д. Колгоспна дослідна справа як система організації наукового забезпечення аграрного виробництва УРСР (1940-і роки ХХ ст.). Історія науки і біографістика. 2017. Вип. 1. URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2017-1/10.pdf

 

27. Пилипець Г. В. Підсумки дослідів хат-лабораторій та вивчення агротехніки цукрових буряків в колгоспах Київської області за 1935 рік / за ред. В. Ф. Старченка, О. М. Надєждіна. Київ–Харків : Держ. вид-во колгосп. і радгосп. л-ри УСРР, 1936. 76 с.

 

28. Пилипець Г. В., Розендорн О. О., Безверхий І. Ф., Саксаганський Л. В. Програма дослідної роботи хат-лабораторій Київської області по буряківництву на 1937 рік / за ред. В. Ф. Старченка, О. М. Надєждіна; НКЗС УРСР, ВНДІ бурякового рільництва, Київська (Миронівська) обласна сільськогосподарська дослідна станція. Київ–Харків : Держ. вид-во колгосп. і радгосп. л-ри УРСР, 1937. 82 с.

 

29. Пилипець Г. В., Лут П. О., Тимченко І. А. Програма дослідної роботи з рільництва для хат-лабораторій Київської області (Миронівка) / за ред. В. Ф. Старченка, О. М. Надєждіна; видання Київської (Миронівської) обласної сільськогосподарської дослідної станції. 1938. 77 с.

 

30. На допомогу хатам-лабораторіям Лісостепу / Київська (Миронівська) обласна сільськогосподарська дослідна станція. 1935.

 

31. Поради хатам-лабораторіям бурякових районів Київської області в дослідницькій роботі / Київська (Миронівська) обласна сільськогосподарська дослідна станція.1935. Вип. 2.

 

32. Работы по селекции и семеноводству зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав. Научный отчет за 1944–1949 гг. / под общ. ред. зам. директора по науч. части В. Н. Ремесло; Мироновская государственная селекционная станция им. В. Ф. Старченко. Киев–Харьков : Гос. изд. с.-х. л-ры УССР, 1950. Вып. 1. С. 3–7.

 

33. 1948 г. Сталинский план преобразования природы. URL: https://apxiv.livejournal.com/176700.html

 

34. Сухобрус С. В. З досвіду боротьби за високу культуру землеробства (листівка). Київ : Вид. Тов-ва політичних і наукових знань, 1957. Грудень.

 

35. Сухобрус С. В. 417 центнерів буряків є! (листівка). Київ : Вид. Тов-ва політичних і наукових знань, 1958. Грудень.

 

36. Гупало М. Г. Наші поради. Хлібороб України. 1964. № 3. С. 21–22.

 

37. Сухобрус С. В., Литвиненко Ф. П. Щоб повновагим був колос. Хлібороб України. 1964. № 3. С. 15–17.

 

38. Ремесло В. Н., Рочняк В. А. Основные итоги научной деятельности института. Селекция, семеноводство и сортовая агротехника : сб. науч. трудов / Мироновский НИИ селекции и семеноводства пшеницы. Мироновка, 1978. Вып. 2. С. 10–20.

 

39. Кузьменко А. С. Некоторые приемы агротехники новых сортов озимой пшеницы : информ. листок № 85. Сер. 26/2. Киев : Киев. отд-ние Укр. НИИ науч.-техн. информ., 1973. 8 с.

 

40. Демидов О. А., Гудзенко В. М., Кузьмінська Г. П. П’ятдесят плідних років. Миронівський вісник : зб. наук. праць. Миронівка, 2018. Вип. 6. С. 186–203.

 

41. Клусачек М. Зерновое хозяйство Чехословакии, Тухоразское движение и чехословацко-советское сотрудничество. Повышение эффективности селекционного процесса и интенсивных зональных технологий возделывания озимой пшеницы : сб. науч. трудов / Мироновский НИИ селекции и семеноводства пшеницы. Мироновка, 1988. С. 31–41.

 

42. Ильченко Н. А., Гринев В. М., Грицюк В. И., Дудник В. В. Дифференцированная обработка почвы под зерновые и зернобобовые культуры : информ. листок № 87-031 / Черкас. отд-е Укр. НИИ науч.-техн. информ. Черкассы, 1987. 4 с.

 

43. Животков Л. О., Дворник В. Я., Дріч В. К., Кавунець В. П., Дудник В. В. Досвід прискореного розмноження і впровадження сортів : інформ. листок № 90-0204 / Укр. НДІ наук.-техн. інформ. Київ, 1990. 4 с.

 

44. Животков Л. А., Дворник В. Я., Кавунец В. П., Дрич В. К. Опыт применения интенсивной технологии на семеноводческих посевах озимой пшеницы : информ. листок. Киев : ИМЭКС, 1991. 4 с.

 

45. Коломієць Л. А., Шелепов В. В., Мельніков А. Ф., Ремесло В. В. Характеристика нових більш урожайних сортів озимої м’якої пшениці : інформ. листок. Миронівка, 1992. 3 с.

 

46. Власенко В. А., Русанов В. І., Кавунець В. П. [та ін.]. Система обробітку ґрунту під озиму пшеницю з урахуванням вологозабезпеченості та забур’яненості в Лісостепу України : рекомендації. Миронівка, 2001. 19 с.

 

47. Шевченко А. І., Животков Л. О., Борсук Г. Ю., Шубенко І. А. [та ін.]. Ресурсозберігаюча, екологічно безпечна технологія вирощування ячменю озимого в Лісостепу і Поліссі України : метод. поради. Миронівка, 2000. 40 с.

 

48. Власенко В. А., Кавунець В. П., Русанов В. І. [та ін.]. Озима пшениця в сівозміні та сівозміни для колективних і фермерських господарств : рекомендації. Миронівка, 2001. 18 с.

 

49. Каталог сортів зернових культур / відпов. за вип. О. А. Демидов; НААН, Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла, Носівська селекційно-дослідна станція МІП. Миронівка, 2019. 82 с.

 

50. Виробництво добазового, базового і сертифікованого насіння пшениці озимої та ярої (методичні рекомендації) / відпов. за вип. О. А. Демидов; НААН, Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла. Миронівка, 2019. 71 с.

ISSN 2518-7910