DOI: https://doi.org/10.31073/mvis201908-12

Ефективність застосування фунгіцидів у фазу колосіння пшениці озимої

O. A. Zaima, O. L. Derhachov

Анотація


Мета. Визначити технічну ефективність застосування фунгіцидів та виявити їхній вплив на врожайність і показники якості зерна нових сортів пшениці озимої миронівської селекції. Методи. Ефективність фунгіцидів для захисту пшениці від найпоширеніших хвороб досліджували у 2016–2018 рр. в Миронівському інституті пшениці імені В. М. Ремесла НААН на нових сортах пшениці озимої Берегиня миронівська, Господиня миронівська і Горлиця миронівська. Фунгіциди Вареон 520, Амістар Тріо 255 ЕС і Тілт Турбо 575 ЕС застосовували у фазу колосіння (ВВСН-59). Варіанти досліду порівнювали з чистим контролем, в якому обприскування рослин проводили тільки водою. Результати. Застосування фунгіцидів у фазу колосіння забезпечило їх технічну ефективність проти борошнистої роси на рівні 80–93 %, септоріозу – 31–50 %, бурої іржі – 100 %. Вищі показники ефективності проти хвороб на сортах Берегиня миронівська і Господиня миронівська встановлено у варіанті Вареон 520, на сорті Горлиця миронівська – Тілт Турбо 575 ЕС. Обприскування у фазу колосіння фунгіцидом Тілт Турбо 575 ЕС сприяло підвищенню врожайності сортів пшениці на 0,23–0,75 т/га, Вареон 520 – на 0,32–0,62 т/га, Амістар Тріо 255 ЕС – на 0,16–0,72 т/га. Максимальну врожайність (5,35 т/га) сформував сорт Горлиця миронівська за обробки фунгіцидом Амістар Тріо 255 ЕС. Найбільший приріст урожайності за застосування фунгіцидів отримано також на сорті Горлиця миронівська. Фунгіцидний захист пшениці сприяв збільшенню вмісту білка (на 0,2–1,1 %) і сирої клейковини (на 0,5–4,6 %) та показника седиментації (на 2,3–8 мл). Вищі показники якості зерна після застосування фунгіцидів на сортах Берегиня миронівська і Господиня миронівська отримано у варіанті Амістар Тріо 255 ЕС, на сорті Горлиця миронівська – Вареон 520. Висновки. Застосування фунгіцидів контактно-системної захисної та лікувальної дії Тілт Турбо 575 ЕС, Амістар Тріо 255 ЕС і Вареон 520 у фазу колосіння пшениці озимої з нормою витрати 1 л/га захищає рослини від основних листкових хвороб, сприяє поліпшенню якості зерна та збільшенню врожайності на 0,16–0,75 т/га залежно від сорту.

Ключові слова


пшениця озима; грибні хвороби; фунгіциди; ефективність; урожайність; якість

Повний текст:

PDF

Посилання


Kosylovych, H. O. (2009). Application of fungicides against the most common diseases of winter wheat. Journal of Lviv National Agrarian University: Agronomy, 13, 158–162. [in Ukrainian]

Spaar, D. (2012). Grain Crops: Cultivation, Harvesting, Storage and Use. (4th ed., rev.). Kiev: Publ. House “Zerno”. [in Russian]

Leonov, O. Yu., Petrenkova, V. P., Luchna, I. S., Suvorova, K. Yu., & Chuhaiev, S. V. (2016). Wheat diseases common in Ukraine: harmfulness, genetic control and effectiveness of breeding for resistance. Plant Breeding and Seed Production, 109, 53–92. [in Ukrainian]

Honcharenko, M. P., Retman, S. V., Semenikhin, O. V., & Kopenina, O. A. (2009). Against the complex of diseases. Quarantine and Plant Protection, 6, 20–22. [in Ukrainian]

Fedorenko, V. P., Trybel, S. O. , & Retman, S. V. (2007). Basic aspects of improvement of phytosanitary condition of cereal crops. Quarantine and Plant Protection, 1, 6–8. [in Ukrainian]

Vasylenko, L. (2017). The essence and importance of plant protection products for the effective management of agriculture. The Economic Discourse, 2, 69–75. [in Ukrainian]

Retman, S. V., & Dovhan, S. V. (2010). Phytosanitary condition of cereals. Quarantine and Plant Protection, 3, 2–5. [in Ukrainian]

Caldwell, C. D., MacDonald, D., Jiang, Y., Cheema, M. A., & Li, J. (2017). Effect of fungicide combinations for Fusarium head blight control on disease incidence, grain yield, and quality of winter wheat, spring wheat, and barley. Can. J. Plant Sci., 97(6), 1036–1045. doi: 10.1139/cjps-2017-0001

Ransom, J. K., & Mc Mullen, M. V. (2008). Yield and disease control on hard winter wheat cultivars with foliar fungicides. Agronomy J., 100(4), 1130–1137. doi: 10.2134/agronj2007.0397

Trybel, S. O., Hetman, M. V., Stryhun, O. O., Kovalyshyna, H. M., & Andriushchenko, A. V. (2010). Methodology of Assessing Wheat Varieties Resistance to Pests and Pathogens. S. O. Trybel (Ed.). Kyiv: Kolobih. [in Ukrainian]

Trybel, S. O., Siharova, D. D., Sekun, M. P., & Ivashchenko, O. O. (2001). Methods of Testing and Application of Pesticides. S. O. Trybel (Ed.). Kyiv: Svit. [in Ukrainian]

Dospekhov, B. A. (1985). Methods of Field Experiment (with the Basics of Statistical Processing of Research Results). (5th ed., rev.). Moscow: Agropromizdat. [in Russian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Косилович Г. О. Застосування фунгіцидів проти найпоширеніших хвороб озимої пшениці. Вісник Львівського національного аграрного університету : Агрономія. 2009. № 13. С. 158–162.

 

2. Шпаар Д. Зерновые культуры: выращивание, уборка, хранение и использование. Киев : Издательский дом «Зерно», 2012. 704 с.

 

3. Леонов О. Ю., Петренкова В. П., Лучна І. С., Суворова К. Ю., Чугаєв С. В. Хвороби пшениці, поширені в Україні: шкідливість, генетичний контроль та результативність селекції на стійкість. Селекція і насінництво. 2016. Вип. 109. С. 53–92.

 

4. Гончаренко М. П., Ретьман С. В., Семеніхін О. В., Копеніна О. А. Проти комплексу хвороб. Карантин і захист рослин. 2009. № 6. С. 20–22.

 

5. Федоренко В. П., Трибель С. О., Ретьман С. В. Основні аспекти поліпшення фітосанітарного стану посівів зернових культур. Карантин і захист рослин. 2007. № 1. С. 6–8.

 

6. Василенко Л. Сутність та значення засобів захисту рослин для ефективного ведення сільського господарства. Економічний дискурс. 2017. № 2. С. 69–75. URL: http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/1852


7. Ретьман С. В., Довгань С. В. Фітосанітарний стан зернових колосових. Карантин і захист рослин. 2010. № 3. С. 2–5.

 

8. Caldwell C. D., MacDonald D., Jiang Y., Cheema M. A., Li J. Effect of fungicide combinations for Fusarium head blight control on disease incidence, grain yield, and quality of winter wheat, spring wheat, and barley. Canadian Journal of Plant Science. 2017. Vol. 97, No. 6. P 1036–1045. doi: 10.1139/cjps-2017-0001

 

9. Ransom J. K., Mc Mullen M. V. Yield and disease control on hard winter wheat cultivars with foliar fungicides. Agronomy Journal. 2008. Vol. 100, Iss. 4. Р. 1130–1137. doi: 10.2134/agronj2007.0397

 

10. Трибель С. О., Гетьман М. В., Стригун О. О., Ковалишина Г. М., Андрющенко А. В. Методологія оцінювання стійкості сортів пшениці проти шкідників і збудників хвороб / за ред. С. О. Трибеля. Київ : Колобіг, 2010. 392 с.

 

11. Трибель С. О., Сігарьова Д. Д., Секун М. П., Іващенко О. О. Методики випробування і застосування пестицидів / За ред. С. О. Трибеля. Київ : Світ, 2001. 448 с.

 

12. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований): 5-е изд., перераб. и доп. Москва : Агропромиздат, 1985. 351 с.
ISSN 2518-7910