DOI: https://doi.org/10.31073/mvis201807-09

Морозостійкість нових сортів пшениці м’якої озимої миронівської селекції

A. V. Pirych

Анотація


Мета. Виявити високоморозостійкі зразки пшениці озимої для використання в селекції  як джерела вказаної ознаки. Методи. Досліджували нові сорти пшениці м’якої озимої миронівської селекції Балада миронівська, Грація миронівська, МІП Дніпрянка, МІП Ассоль, Естафета миронівська, Вежа миронівська, передані у 2016 р. на Державну кваліфікаційну експертизу для оцінки придатності до поширення на території України. Оцінку морозостійкості проводили за загальноприйнятою методикою ДСТУ 4749: 2007. Як еталон високої морозостійкості використовували сорт Миронівська 808. Достовірність різниці за морозостійкістю між Миронівською 808 і досліджуваними сортами перевіряли за критерієм Фішера. Результати. Проморожування рослин пшениці у 2017 р. в камері низьких температур за -18 °С показало, що сорти Балада миронівська, Грація миронівська, МІП Дніпрянка та Вежа миронівська за відсотком живих рослин були на рівні морозостійкого сорту Миронівська 808, а МІП Ассоль та Естафета миронівська достовірно перевищували його. За температури проморожування -20 °С морозостійкість досліджуваних сортів пшениці озимої була на рівні Миронівської 808. У 2018 р. після проморожування за температури -18 °С відсоток живих рослин на рівні вищевказаного еталону відмічено у сортів Балада миронівська, Грація миронівська та МІП Ассоль. За вказаного температурного режиму сорт Естафета миронівська за морозостійкістю достовірно перевищував Миронівську 808. Сорт Грація миронівська відзначився морозостійкістю на рівні еталону Миронівська 808 за обох режимів проморожування. У пшениці озимої МІП Дніпрянка та Вежа миронівська за температури проморожування -18 °С відсоток живих рослин достовірно перевищував Миронівську 808, а при -20 °С вказаний показник достовірно не відрізнявся від неї. Висновки. Дворічні результати проморожування рослин нових сортів пшениці м’якої озимої миронівської селекції показали високий рівень їхньої морозостійкості. Сорти МІП Дніпрянка, МІП Ассоль, Естафета миронівська та Вежа миронівська рекомендуємо для використання в селекції пшениці озимої як джерела морозостійкості.

Ключові слова


пшениця м’яка озима; морозостійкість; сорт; селекція; загартування пшениці

Повний текст:

PDF

Посилання


Prokopenko, A. (2013). If there are no extreme weather conditions in winter, then this year’s grain harvest will exceed last year’s. Grain and Bread, 1, 6–8. [in Ukrainіаn]

Rudnyk-Ivashchenko, O. І. (2012). Feature of growing of winter crops at the terms of changes of climate. Plant Varieties Studying and Protection, 2, 8–10. [in Ukrainіаn]. doi: 10.21498/2518-1017.2(16).2012.58894

Kolomiiets, L. A., Vlasenko, V. A., Kochmarskyi, V. S., & Kyrylenko, V. V. (2013). Myronivs’ka 808 to celebrate triumphal jubilee in production and selection. Plant Varieties Studying and Protection, 2, 82–87. [in Ukrainіаn]. doi: 10.21498/2518-1017.2(19).2013.58592

Mickelbart, M. V., Hasegawa, P. M., & Bailey-Serres, J. (2015). Genetic mechanisms of abiotic stress tolerance that translate to crop yield stability Nat. Rev. Genet., 16, 237–251. doi: 10.1038/nrg3901

Zeng, Y., Yu, J., Cang, J., Liu, L., Mu, Y., Wang, J., & Zhang, D. (2011). Detection of sugar accumulation and expression levels of correlative key enzymes in winter wheat (Triticum aestivum) at low temperatures. Biosci. Biotechnol. Biochem., 75(4), 681–687. doi: 10.1271/bbb.100813

Al-Issawi, M., Rihan, H. Z., El-Sarkassy, N., & Fuller, M. P. (2013). Frost hardiness expression and characterisation in wheat at ear emergence. J. Agron. Crop Sci., 199(1), 66–74. doi: 10.1111/j.1439-037X.2012.00524.x

Popov, S. I., Riabchun, N. I., Khmara, V. V., & Gruzinov, S. K. (2004). Features of overwintering winter crops in the conditions of north-eastern Ukraine. News of Agrarian Sciences, 5, 32–35. [in Ukrainіаn]

Khakhula, V. S., Hryniv, S. M., Karazhbei, H. M., Ulich, L. I., Lysikova, V. M., & Ulich, O. L. (2012). Productive and adaptive features of new registered sorts of soft winter wheat. Agrobiology, 8, 171–174 [in Ukrainіаn]

Kucherenko, O. M., Khomenko, L. O., Kovalyshyna, H. M., & Kochmarskyi, V. S. (2013). Influence of the climate change on morphological analysis peculiarities upon assessment of overwintering condition of soft winter wheat. Plant Breeding and Seed Production, 103, 107–114. [in Ukrainіаn]

Ponomarev, V. I. (1975). Increasing Winter Hardiness of Winter Wheat. Мoscow: Rossel’khozizdat. [in Russian]

Winter wheat. Method of determining the frost resistance of varieties: State Standard 4749: 2007. (2008). Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy. [in Ukrainian]

Tumanov, I. I. (1979). Physiology of Hardening and Frost Resistance of Plants. Moscow: Nauka. [in Russian]

Lichikaki, V. M. (1974). Overwintering of Winter Crops (pp. 60–83). Moscow: Kolos. [in Russian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Прокопенко А. Якщо взимку не буде екстремальних погодних умов, то цьогорічний врожай збіжжя перевершить торішній. Зерно і хліб. 2013. № 1. С. 6–8.

 

2. Рудник-Іващенко О. І. Особливості вирощування озимих культур за умов змін клімату.  Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2012. № 2. С. 8–10. doi: 10.21498/2518-1017.2(16).2012.58894

 

3. Коломієць Л. А., Власенко В. А., Кочмарський В. С., Кириленко В. В. Тріумфальний ювілей Миронівської 808 у виробництві та селекції. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2013. № 2. С. 82–87. doi: 10.21498/2518-1017.2(19).2013.58592

 

4. Mickelbart M. V., Hasegawa P. M., Bailey-Serres. J. Genetic mechanisms of abiotic stress tolerance that translate to crop yield stability. Nature Reviews Genetics. 2015. Vol. 16, No. 4. P. 237–251. doi: 10.1038/nrg3901

 

5. Zeng Y., Yu J., Cang J., Liu L., Mu Y., Wang J., Zhang D. Detection of sugar accumulation and expression levels of correlative key enzymes in winter wheat (Triticum aestivum) at low temperatures. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry. 2011. Vol. 75, Nо. 4. Р. 681–687. doi: 10.1271/bbb.100813

 

6. Al-Issawi M., Rihan H. Z., El-Sarkassy N., Fuller M. P. Frost hardiness expression and characterisation in wheat at ear emergence. Journal of Agronomy and Crop Science. 2013. Vol. 199, Iss 1. Р. 66-74. doi:10.1111/j.1439-037X.2012.00524.x

 

7. Попов С. І., Рябчун Н. І., Хмара В. В., Грузінов С. К. Особливості перезимівлі озимих культур в умовах північно-східної України. Вісник аграрної науки. 2004. № 5. С. 32–35.

 

8. Хахула В. С., Гринів С. М., Каражбей Г. М., Улич Л. І., Лисікова В. М., Улич О. Л. Урожайні та адаптивні властивості новозареєстрованих сортів пшениці озимої м’якої. Агробіологія. 2012. № 8. С. 171–174.

 

9. Кучеренко О. М., Хоменко Л. О., Ковалишина Г. М., Кочмарський В. С. Вплив зміни клімату на особливості морфологічного аналізу при оцінці стану перезимівлі пшениці м’якої озимої. Селекція і насінництво: міжвід. темат. наук. зб. Харків, 2013. Вип. 103. С. 107–114.

 

10. Пономарев В. И. Повышение зимостойкости озимой пшеницы. Москва : Россельхозиздат, 1975. 139 с.

 

11. Пшениця озима. Метод визначання морозостійкості сортів : ДСТУ 4749:2007. [Чинний від 2009-01-01] Київ : Держспоживстандарт України, 2008. 8 с. (Національні стандарти України).

 

12. Туманов И. И. Физиология закаливания и морозостойкости растений. Москва : Наука, 1979. 350 с.

 

13. Личикаки В. М. Перезимовка озимих культур. Москва : Колос, 1974. С. 60–83.
ISSN 2518-7910