DOI: https://doi.org/10.31073/mvis201705-14

Фактори впливу на якість зерна та борошна нових сортів пшениці м’якої озимої. 4. Технологічні показники якості борошна і тіста

I. V. Pravdziva, N. V. Vasylenko, N. P. Zamlila, H. B. Volohdina, V. T. Koliuchyi

Анотація


Мета. Вивчити вплив генотипу, умов року вирощування та попередника на технологічні властивості борошна і тіста із зерна нових миронівських сортів пшениці м’якої озимої. Методи. Дослідження проводили у 2012–2014 рр. на полях селекційної сівозміни Миронівського інституту пшениці (МІП). Попередник – сидеральний пар і кукурудза на силос. Об’єкт дослідження – нові сорти пшениці м’якої озимої миронівської селекції Грація миронівська, МІП Вишиванка, МІП Дніпрянка, Трудівниця миронівська та Подолянка (стандарт). Технологічні показники якості тіста (водопоглинальна здатність борошна, час утворення й розрідження тіста, стійкість тіста до замішування та валориметрична оцінка) визначали за загальноприйнятими методиками на фаринографі та валориметрі. Статистичну обробку даних проводили за методами описової статистики і дисперсійного аналізу трифакторного досліду. Роки досліджень характеризувались доволі контрастними погодними умовами. Результати. Водопоглинальна здатність (ВПЗ) борошна із зерна досліджуваних сортів більше змінювалася залежно від фактору року, але й істотно від генотипу. Достовірно суттєвий вплив на час утворення тіста мали умови року та взаємодія факторів «попередник+сорт» і «рік+сорт». Вплив генотипу та взаємодії факторів «рік+сорт» на показник стійкості тіста був достатньо істотним. Виявлено суттєву залежність розрідження тіста від генотипу. Значно менше на цей показник впливали погодні умови та несуттєво, але достовірно – попередник. Визначальний вплив на валориметричну оцінку тіста мав генотип сорту, значно менший – погодні умови у рік вирощування. Коефіцієнти кореляції показників розрідження та валориметричної оцінки в роки досліджень були стабільно високими позитивними. Висновки. Встановлено достовірно суттєвий вплив генотипу на технологічні показники якості борошна та тіста із зерна нових миронівських сортів пшениці м’якої озимої (а саме: ВПЗ борошна, стійкість тіста до замісу, валориметрична оцінка та розрідження тіста). Погодно-кліматичні умови років вирощування істотно впливали на час утворення тіста і, особливо, на ВПЗ борошна. Попередник достовірно впливав лише на показник розрідження тіста.


Ключові слова


пшениця м’яка озима; фактори впливу; погодні умови; генотип; попередник; технологічні властивості тіста

Повний текст:

PDF

Посилання


Larchenko, K. A., & Morhun, B. V. (2010). Wheat grain quality traits and methods of their improvement. Fiziologiya Biokhimiya Kul’turnykh Rasteniy [Physiology and Biochemistry of Cultivated Plants], 42(6), 463–474. [in Ukrainian]

Zhemela, H. P., Shemavnov, V. I., Marenych, M. M., & Oleksiuk, O. M. (2005). Tekhnolohiia zberihannia ta pererobky produktsii roslynnytstva [Technology of Storage and Processing Crop Products]. Dnipropetrovsk: N.p. [in Ukrainian]

Kirian, V. M. (2010). Evaluation of the source material of winter wheat according to grain quality characters. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii [News of Poltava State Agrarian Academy], 2, 35–40. [in Ukrainian]

Retman, M. S. (2011). The grain quality of spring wheat. Karantyn i zakhyst roslyn [Quarantine and Plant Protection], 12, 10–12. [in Ukrainian]

Sozinov, A. A., & Kozlov, V. G. (1970). Povysheniye kachestva zerna ozimykh pshenits [Improvement of Winter Wheat Grain Quality]. Moscow: Kolos. [in Russian]

Vasylenko, N. V., Pravdziva, I. V., Volohdina, H. B., Zamlila, N. P., & Koliuchyi, V. T. (2016). Factors influencing on grain and flour quality of new varieties of bread winter wheat. 1. Physical characteristics of grain quality. Myronivka Bulletin, 2, 214–225. [in Ukrainian]. doi: 10.21498/2518-7910.0.2016.119569

Pravdziva, I. V., Vasylenko, N. V., Volohdina, H. B., Zamlila, N. P., & Koliuchyi, V. T. (2016). Factors influencing on grain and flour quality of new varieties of bread winter wheat. 2. Characteristics of flour quality. Myronivka Bulletin, 3, 191–202. [in Ukrainian]. doi: 10.21498/2518-7910.0.2016.119452

Vasylenko, N. V., Pravdziva, I. V., Zamlila, N P., Volohdina, H. B., & Koliuchyi, V. T. (2017). Factors influencing on grain and flour quality of new varieties of bread winter wheat. 3. Flour strength and its components. Myronivka Bulletin, 4, 142–151. [in Ukrainian]

Fedin, A. M. (1988). Metodika gosudarstvennogo sortoispytaniya sel’skokhozyaystvennykh kul’tur [Methodology of State Strain Testing of Crops]. Moscow: N.p. [in Russian]

Tkachyk, S. O. (Ed.). (2015). Metodyka derzhavnoi naukovo-tekhnichnoi ekspertyzy sortiv roslyn. Metody vyznachennia pokaznykiv yakosti produktsii roslynnytstva [Methods of State Scientific and Technical Examination of Plant Varieties. Methods for Determining Quality of Crop Production]. (4rd ed., rev.). Vinnytsia: Nilan-LTD. [in Ukrainian]

Little, T. M., & Hills, F. J. (1981). Sel’skokhozyaystvennoye opytnoye delo. Planirovaniye i analiz [Agricultural Experimentation: Design and Analysis]. (B. D. Kiryushin, Trans.). Moscow: Kolos. [in Russian]

Barabolia, O. V. (2012). Formation of durum wheat grain quality, harvesting terms and methods. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii [News of Poltava State Agrarian Academy], 1, 60–64. [in Ukrainian]

Filippova, E. A., Maltseva, L. T., Bannikova, N. Yu., & Efimova, A. G. (2011). Influence of natural factors on cropping season, productivity and quality of bread winter wheat varieties. Agrarnyy Vestnik Urala [Agrarian Bulletin of the Urals], 4, 6–9. [in Russian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ларченко К. А., Моргун Б. В. Ознаки якості зерна пшениці та методи їх поліпшення. Физиология и биохимия культурных растений. 2010. Т. 42, № 6. С. 463–474.

 

2. Жемела Г. П., Шемавньов В. І., Маренич М. М., Олексюк О. М. Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва. Дніпропетровськ : [б. в.]. 2005. C. 10–50.

 

3. Кір’ян В. М. Оцінка вихідного матеріалу пшениці озимої за ознаками якості зерна. Вісник Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 2010. № 2. С. 35–40.

 

4. Ретьман М. С. Якість зерна пшениці ярої. Карантин і захист рослин. 2011. № 12. С. 10–12.

 

5. Созинов А. А., Козлов В. Г. Повышение качества зерна озимых пшениц. Москва : Колос, 1970. 130 c.

 

6. Василенко Н. В., Правдзіва І. В., Вологдіна Г. Б., Замліла Н. П., Колючий В. Т. Фактори впливу на якість зерна та борошна нових сортів пшениці м’якої озимої. 1. Фізичні показники якості зерна. Миронівський вісник : зб. наук. праць. Миронівка, 2016. Вип. 2. С. 214–225. doi: 10.21498/2518-7910.0.2016.119569

 

7. Правдзіва І. В., Василенко Н. В., Вологдіна Г. Б., Замліла Н. П., Колючий В. Т. Фактори впливу на якість зерна та борошна нових сортів пшениці м’якої озимої. 2. Показники якості борошна. Миронівський вісник : зб. наук. праць. Миронівка, 2016. Вип. 3. С. 191–202. doi: 10.21498/2518-7910.0.2016.119452

 

8. Василенко Н. В. Правдзіва І. В., Замліла Н. П., Вологдіна Г. Б., Колючий В. Т. Фактори впливу на якість зерна та борошна нових сортів пшениці м’якої озимої. 3. «Cила» борошна та її складові. Миронівський вісник : зб. наук. праць. Миронівка, 2017. Вип. 4. С. 142–151.

 

9. Федин А. М. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Москва : [б. и.], 1985. 263 с.

 

10. Методика державної науково-технічної експертизи сортів рослин. Методи визначення показників якості продукції рослинництва: 4-е вид., випр. і доп. / за ред. С. О. Ткачик. Вінниця : ТОВ «НіланЛТД», 2015. 160 с.

 

11. Литтл Т., Хиллз Ф. Сельскохозяйственное опытное дело. Планирование и анализ / пер. с англ. Б. Д. Кирюшина; под. ред. и с предисл. Д. В. Васильевой. Москва : Колос, 1981. 320 с.

 

12. Бараболя О. В. Формування якості зерна пшениці твердої ярої, строки та способи її збирання. Вісник Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 2012. № 1. С. 60–64.

 

13. Филиппова Е. А., Мальцева Л. Т., Банникова Н. Ю., Ефимова А. Г. Влияние природных факторов на вегетационный период, продуктивность и качество сортов мягкой пшеницы. Аграрный вестник Урала. 2011. № 4. С. 6–9.
ISSN 2518-7910