DOI: https://doi.org/10.31073/mvis201704-16

Вплив елементів технології вирощування на продуктивність люпину вузьколистого

V. I. Ratoshniuk

Анотація


Мета. Визначити вплив елементів технології вирощування на врожайність та насіннєву продуктивність люпину вузьколистого в умовах Полісся України. Методика. Польові дослідження з вивчення впливу строків, способів сівби, норм висіву насіння, норм та строків внесення мінеральних добрив на продуктивність люпину вузьколистого проводили за загальноприйнятими методиками на нових скоростиглих сортах Олімп, Переможець (зернофуражні) та Грозинський 9 (універсальний). Результати. Досліджено вплив строків, способів сівби, норм висіву насіння та умов мінерального живлення на врожайність зерна люпину вузьколистого. На окультурених ґрунтах з достатнім запасом легкодоступних форм фосфору та калію можливо отримувати оптимальний врожай насіння люпину вузьколистого як кормового, так і універсального напрямів використання. Оптимальною нормою висіву, що забезпечує найвищі врожаї товарного зерна при звичайному рядковому способі сівби, є 1,2 млн шт./га схожих насінин. Внесення фосфорно-калійних добрив у поєднанні з невисокими нормами мінерального азоту підвищує врожай зерна люпину вузьколистого, а позакореневе підживлення сприяє зростанню як кількості насіння, так і вегетативної маси рослин, у зв'язку з чим у досліджуваних сортів спостерігали істотне збільшення висоти стеблостою та листкової маси. Висновки. У середньому за 2011–2015 рр. найвищий урожай зерна (25,1–30,7 ц/га) та вихід кондиційного насіння (22,3–27,9 ц/га) люпину вузьколистого формувалися за сівби при досягненні температури ґрунту 8оС нормою висіву 1,2 млн шт./га схожих насінин звичайним рядковим способом з шириною міжрядь 15 см на фоні повного мінерального добрива N30P60K60 з двома позакореневими підживленнями водорозчинними NPK-добривами в поєднанні з мікроелементами.

Ключові слова


люпин вузьколистий; норма висіву; способи сівби; мінеральне живлення; урожайність; насіннєва продуктивність

Повний текст:

PDF

Посилання


Lykhochvor, V. V. (2008). Mineralni dobryva ta yikh zastosuvannia [Mineral Fertilizers and their Application]. Lviv: Ukrainski tekhnolohii. [in Ukrainian]

Ratoshniuk, V. I. (2015). Finally, it is determined by which fertilizers, sowing norms and agrotechnologies narrow-leaved lupine forms high harvest and the same seed quality. Zerno i khlib [Grain and Bread], 3, 80–81. [in Ukrainian]

Barbatskiy, S. (1959). Lupin [Lupine]. Moscow: Inostrannaya literatura. [in Russian]

Ageyeva, P. A., Borisova, S. N, Tsarapneva, Zh. V., & Pochutina, N. A. (2001). Results and prospects for narrow-leaved lupine breeding. Kormoproizvodstvo [Fodder production], 1, 13–21. [in Russian]

Solodiuk, N. V., Korniichuk, M. S., Holovchenko, O. V., & Levchenko, T. M. (2003). Basic stages of lupine breeding. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu zemlerobstva UAAN [Collection of Scientific Paperss of the Institute of Agriculture of UAAS], Spec. iss., 110–121. [in Ukrainian].

Antoniy, A. K., & Pylov, A. P. (1980). Zernobobovye kul’tury na korm i semena [Leguminous Crops for Feed and Seeds] (pp. 19–23, 50–51). Leningrad: Kolos. [in Russian]

Berdnikov, A. M. (1992). Zelenoe udobrenie – biologizatsiya zemledeliya, urozhay [Green Manure – Agriculture Biologization, Yield]. Chernigov: N.p. [in Russian]

Berestetskiy, O. A. (1986). Biological factors for increasing soil fertility. Vestnik sel’skokhozyaystvennoy nauki [Bulletin of Agricultural Science], 3, 29–36. [in Russian]

Kaminskyi, V. F., Vyshnivskyi, P. S., & Dvoretska S. P. (2005). Importance of grain legumes and ways to intensify their production. Sekektsiia i nasinnytstvo [Plant Breeding and Seed Production], 90, 14–22. [in Ukrainian]

Ratoshniuk, V. I. (2015). Effect of agrotechnical measures on yields of narrow-leaved lupine in environments of the Polissia of Ukraine. Visnyk Stepu [Bulletin of Steppe], 12, 51–58. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Лихочвор В. В. Мінеральні добрива та їх застосування. Львів : НВФ «Українські технології», 2008. 312 с.

 

2. Ратошнюк В. І. Нарешті визначено, за яких добрив, норм висіву та агротехнологій люпин вузьколистий формує високі намолоти й таку ж якість насіння. Зерно і хліб. 2015. № 3 (79).  С. 80–81.

 

3. Барбацкий С. Люпин. Москва : Иностранная литература, 1959. 261 с.

 

4. Агеева П. А., Борисова С. Н., Царапнева Ж. В., Почутина Н. А. Результаты и перспективы селекции узколистного люпина. Кормопроизводство. 2001. № 1. С. 13–21.

 

5. Солодюк Н. В. Корнійчук М. С., Головченко О. В.,  Левченко ТМ. Основні етапи селекції люпину. Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН (присвяч. 100-річчю від дня народження Д. Ф. Лихваря). Київ, 2003. Спецвипуск. С.110–121.

 

 6. Антоний А. К., Пылов А. П. Зернобобовые культуры на корм и семена. Ленинград : Колос, 1980. С. 19–23, 50–51.

 

7. Бердников А. М. Зеленое удобрение – биологизация земледелия, урожай. Чернигов : [б. и.], 1992. 191 с.

 

8. Берестецкий О. А. Биологические факторы повышения плодородия почв. Вестник сельскохозяйственной науки. 1986. № 3. С. 29–36.

 

9. Камінський В. Ф., Вишнівський П. С., Дворецька С. П. Значення зернових бобових культур та напрямки інтенсифікації їх виробництва. Селекція і насінництво : міжвід. темат. наук. зб. Харків, 2005. Вип. 90. С. 14–22.

 

10. Ратошнюк В. І. Вплив агротехнічних заходів на урожайні показники люпину вузьколистого в умовах Полісся України. Вісник Степу : наук. зб. Кіровоградської держ. с.-г. дослід. станції НААН. Кіровоград : Код, 2015. Вип. 12. С. 51–58.
ISSN 2518-7910