DOI: https://doi.org/10.31073/mvis201704-13

Фактори впливу на якість зерна та борошна нових сортів пшениці м’якої озимої. 3. «Сила» борошна та її складові

N. V. Vasylenko, I. V. Pravdziva, N. P. Zamlila, H. B. Volohdina, V. T. Koliuchyi

Анотація


Мета. Вивчити вплив генотипу, умов року і попередників на «силу» борошна та її складові у нових сортів пшениці м'якої озимої миронівської селекції. Методика. Дослідження проводили у 2012–2014 рр. на полях селекційної сівозміни МІП по попередниках сидеральний пар (гірчиця) і кукурудза на силос із сортами пшениці м’якої озимої головного конкурсного випробування лабораторії селекції озимої пшениці Грація Миронівська, МІП Вишиванка, МІП Дніпрянка, Трудівниця Миронівська (стандарт – сорт Подолянка). Показники якості борошна визначали за альвеографом, застосовуючи стандартні методики. Результати. Вплив на показник «сила борошна» (W) погодних умов року та генотипу був досить істотним (64 і 27 % відповідно), попередника – меншим (3 %). Усереднено високий рівень «сили» борошна за роками і попередниками формувався у сорту МІП Вишиванка (288 о. а.). На пружність тіста (Р) досліджуваних сортів істотно впливали умови року (82 %), генотип (15 %) і незначно – попередник (1 %). Високим значенням цього показника відзначалися сорти Грація Миронівська і МІП Дніпрянка (108 і 92 мм відповідно). Вплив генотипу, умов року і попередника на показник розтяжності тіста (L) був досить значним (35, 34 і 17% відповідно). Стабільністю показника L вирізнялися сорти Грація Миронівська і МІП Вишиванка. Достовірно істотний вплив на показник відношення P/L мали погодні умови року вирощування і фактор «генотип сорту» (49 і 42 % відповідно), менший, але все ж достовірний вплив – попередник (3 %). У досліджуваного набору сортів виявлено істотну залежність індексу еластичності тіста (Іе) від генотипу, умов року і попередника (58, 24 і 4 % відповідно). Упродовж трьох років за показником Іе стабільно вирізнявся сорт МІП Вишиванка. Висновки. Встановлено безумовний вплив на «силу» борошна та її складові умов року і достовірно суттєвий – генотипу сорту. Фактор «генотип сорту» максимально впливав на індекс еластичності тіста, показники пружності і розтяжності тіста, попередник – істотно на розтяжність тіста. За рівнем більшості досліджуваних технологічних показників якості борошна виділився сорт МІП Вишиванка, який за «силою» борошна належить до групи сильних пшениць і може бути джерелом даної ознаки.

Ключові слова


пшениця м’яка озима; фактор впливу; погодні умови року; генотип; попередник; «сила» борошна; тісто; пружність; розтяжність; індекс еластичності

Повний текст:

PDF

Посилання


Kirian, V. M. (2010). Estimation of initial material of winter wheat on the basis of grain quality. Visnyk Poltavskoi Derzhavnoi Ahrarnoi Akademii [Bulletin of Poltava State Agrarian Academy], 2, 35–40. [in Ukrainian]

Tymchuk, V. M., Tsekhmeistruk, M. H, Matviets, V. H., & Yehorova, N. Yu. (2014). Grain complex of Ukraine: the state and prospects. Propozytsia [Proposition], 3, 29–31. [in Ukrainian]

Sozinov, A. A., & Kozlov, V. G. (1970). Povyshenie kachestva zerna ozimykh pshenits [Improvement of Winter Wheat Grain Quality]. Moscow: Kolos. [in Russian]

Usova, Z. V., & Panchenko, I. A. (2010). The level of grain quality indices of winter wheat as a result of interaction of subunits of high molecular weight glutenins. Selektsiia i Nasinnytstvo [Plant Breeding and Seed Production]; 98, 153–161. [in Ukrainian]

Vasylenko, N. V., Pravdziva, I. V., Volohdina, H. B., Zamlila, N. P., & Koliuchyi, V. T. (2016). Factors influencing on grain and flour quality of new varieties of bread winter wheat. 1. Physical characteristics of grain quality. Myronivka Bulletin, 2, 214–225. [in Ukrainian]. doi: https://doi.org/10.21498/2518-7910.0.2016.119569

Pravdziva, I. V., Vasylenko, N. V., Volohdina, H. B., Zamlila, N. P., & Koliuchyi, V. T. (2016). Factors influencing on grain and flour quality of new varieties of bread winter wheat. 2. Characteristics of flour quality. Myronivka Bulletin, 3, 191–202. [in Ukrainian]. doi: https://doi.org/10.21498/2518-7910.0.2016.119452

Fedin, A. M. (1988). Metodika gosudarstvennogo sortoispytaniya sel’skokhozyaystvennykh kul’tur [Methodology of State Strain Testing of Crops]. Moscow: N.p. [in Russian]

Otsenka kachestva zerna [Evaluation of Grain Quality]. (1987). Moscow: Agropromizdat. [in Russian]

Little, T. M., & Hills, F. J. (1981). Sel’skokhozyaystvennoe opytnoe delo. Planirovanie i analiz [Agricultural Experimentation: Design and Analysis]. (B. D. Kiryushin, Trans.). Moscow: Kolos. [in Russian]

Rybalka, O. I. (2011). Technological specialization of wheat varieties according to the quality of the final product. In Yakist pshenytsi ta yii polipshennia [Wheat Quality and its Improvement]. (pp. 381–447). Kyiv: Lohos. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кір’ян В. М. Оцінка вихідного матеріалу пшениці озимої м’якої за ознаками якості зерна. Вісник Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 2010. № 2. С. 35–40.

 

2. Тимчук В. М., Цехмейструк М. Г., Матвієць В. Г., Єгорова Н. Ю. Зерновий комплекс України: стан та перспективи. Пропозиція. 2014. № 3. С. 29–31.

 

3. Созинов А. А., Козлов В. Г. Повышение качества зерна озимых пшениц. Москва : Колос, 1970. 134 с.

 

4. Усова З. В., Панченко І. А. Рівень показників якості зерна пшениці озимої м’якої як результат взаємодії субодиниць високомолекулярних глютенінів. Селекція і насінництво. 2010. Вип. 98. С. 153–161.

 

5. Василенко Н. В., Правдзіва І. В., Вологдіна Г. Б. та ін. Фактори впливу на якість зерна та борошна нових сортів пшениці м’якої озимої. 1. Фізичні показники якості зерна. Миронівський вісник. Миронівка, 2016. Вип. 2. С. 214–225. doi: https://doi.org/10.21498/2518-7910.0.2016.119569

 

6. Правдзіва І. В., Василенко Н. В., Вологдіна Г. Б. та ін. Фактори впливу на якість зерна та борошна нових сортів пшениці м’якої озимої. 2. Показники якості борошна. Миронівський вісник. Миронівка, 2016. Вип. 3. С. 191–202. doi: https://doi.org/10.21498/2518-7910.0.2016.119452

 

7. Федин А. М. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Москва, 1985. 263 с.

 

8. Оценка качества зерна. М. : Агропромиздат, 1987. 208 с.

 

9. Литтл Т., Хиллз Ф. Сельскохозяйственное опытное дело. Планирование и анализ / пер. с англ. Б. Д. Кирюшина; под. ред. и с предисл. Д. В. Васильевой. Москва : Колос, 1981. 320 с.

 

10. Рибалка О. І. Технологічна спеціалізація сортів пшениці за якістю кінцевого продукту. Якість пшениці та її поліпшення. Київ : Логос, 2011. C. 381–447.
ISSN 2518-7910