DOI: https://doi.org/10.31073/mvis201704-10

Екологізація насіннєвих посівів пшениці озимої

A. A. Siroshtan, V. P. Kavunets, L. V. Tsentylo

Анотація


Мета. Вивчити вплив біологічних препаратів на врожайність і посівні якості насіння пшениці м'якої озимої. Методи. Лабораторний (визначення маси 1000 насінин, активності кільчення, енергії проростання, лабораторної схожості, кількості зародкових корінців і довжини колеоптиле), вимірювально-ваговий (урожайність), математичної статистики (оцінка достовірності результатів досліджень). Результати. Дослідженнями встановлено, що за внесення біодобрив у період весняно-літньої вегетації врожайність сортів пшениці озимої Колос Миронівщини, Миронівська сторічна, Наталка, Ювіляр Миронівський підвищувалась на 0,28−0,37 т/га, маса 1000 насінин збільшувалась на 1,3–1,5 г. Найкращий результат отримано на варіанті застосування біодобрива Біокомплекс БТУ (VIII е.о.) з нормою витрати 500 мл/га. За внесення на посівах пшениці озимої біологічного добрива Мікробіологічний компонент культури (1 л/га) підвищувались урожайність (на 0,22–0,45 т/га), вихід кондиційного насіння (на 3–8 %) та маса 1000 насінин (на 1,3–2,0 г). Найвищу врожайність у сорту Горлиця миронівська (5,50 т/га) та Господиня миронівська (6,05 т/га) отримано за внесення Мікробіологічного компоненту культури на III е.о., IV е.о. і VIII е.о. На варіантах внесення біодобрива спостерігали тенденцію до зростання активності кільчення, енергії проростання, лабораторної схожості насіння, довжини колеоптиле та кількості зародкових корінців порівняно з контролем. Висновки. На основі отриманих результатів виявлено підвищення врожайності, посівних якостей та біологічних показників у насіння пшениці озимої, вирощеного за обробки насіннєвих посівів біодобривами. Для впровадження у виробництво рекомендуємо проводити обприскування насіннєвих посівів у весняно-літній період вегетації біопрепаратами Біокомплекс БТУ і Мікробіологічний компонент культури.

Ключові слова


пшениця озима; насіння; біологічні добрива; урожайність; посівні якості

Повний текст:

PDF

Посилання


Kovalchuk, T. (2016). Biological control for organic production. Ahrobiznes sohodni [Agrobusiness Today], 22, 24–28. [in Ukrainian]

Hrytsaienko, Z. M., Ponomarenko, S. P., Karpenko, V. P., & Leontiuk. I. B. (2008). Biolohichno aktyvni rechovyny v roslynnytstvi [Biologically Active Substances in Crop Production]. Z. M. Hrytsaienko (Ed.). Kyiv: ZAT “Nichlava”. [in Ukrainian]

Retman, S., Tkalenko, H., & Mykhailenko, S. (2015). Biological prepreparations against diseases of cereal crops. Propozytsiia [Proposition], Special issue, 18–20. [in Ukrainian]

Avramenko, S., Popov, S., & Tsekhmeistruk, M. (2012). Biostimulants on winter wheat. Ahrobiznes sohodni [Agrobusiness Today], 7, 24–26. [in Ukrainian]

Institute of Agriculture in the Carpathian region (2016) Rekomendatsii z osoblyvostei vyroshchuvannia ozymykh zernovykh kultur pid urozhai 2017 roku [Recommendations on the peculiarities of growing winter crops for the harvest of 2017]. Obroshyno: N.p. [in Ukrainian]

Yavorska, V. K., Drahovoz, I. V., Kriuchkova, L. O., Kurchii B. O., & Makoveichuk, T. I. (2006). Rehuliatory rostu na osnovi pryrodnoi syrovyny ta yikh zastosuvannia v roslynnytstvi [Growth Regulators Based on Natural Substances and Their Application in Crop Production]. Kyiv: Lohos. [in Ukrainian]

Humeniuk, I. D., Musatenko L.I., Heneralova, V. M., Vedenicheva N. P., & Vlasiuk V. A. (2007). Hormonal complex of plants in different ecological conditions of growth. In K. M. Sytnyk (Ed.), Problemy fitohormonolohii [Problems of Phytohormonology] (147156). Kyiv: Fitosotsiotsentr. [in Ukrainian]

Tkachuk, K. S., Demianenko, A. I., Bohdan, M. M., & Karlova, A. B. (2009). The influence of fertilizer Fiziozhyvlin on functional activity of winter wheat organs. Visnyk ahrarnoi nauky [News of Agrarian Sciences], 9, 27–29. [in Ukrainian]

Makrushyn, M., Cheremkha, B., Hudakov, V., & Shabanov, R. (2001) Growth regulators are an effective factor of increasing crop productivity. Propozytsiia [Proposition], 5, 60. [in Ukrainian]

Shevchuk, V. K. & Doroshenko, O. L. (2000). Biostimulators against diseases. Zakhyst roslyn [Plant Protection], 9, 7. [in Ukrainian]

Bairak, N. (2002). Gumisol is an element of bioorganic agriculture. Propozytsiia [Proposition], 6, 54. [in Ukrainian]

Kochmarskyi, V. S., Kavunets, V. P., Siroshtan, A. A., & Malasai, V. M. (2008). The influence of biologization elements of technology of winter and spring wheat growing on yield and seed quality. Nasinnytstvo [Seed Production], 4 11–13. [in Ukrainian]

Makrushin, N. M. (1988). Ekologicheskie osnovy promyshlennogo semenovodstva zernovykh kultur [Ecological Bases of Industrial Seed Production of Grain Crops]. Moscow: Agropromizdat. [in Russian]

Nasinnia silskohospodarskykh kultur. Metody vyznachennia yakosti: DSTU 4138–2002 [Seeds of Agricultural Plants. Methods for Seed Testing: State Standard 4138–2002]. (2003). Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy. [in Ukrainian]

Volkodav, V. V. (Ed.). (2000). Metodyka derzhavnoho sortovyprobuvannia silskohospodarskykh kultur. Zahalna chastyna [Methods of State Strain Testing of Crops. General Part]. Kyiv: N.p. [in Ukrainian]

Dospekhov, B. A. (1985) Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoy obrabotki rezul’tatov issledovaniy) [Methods of Field Experiment (with the Basics of Statistical Processing of Research Results)]. (5th ed., rev.). Moscow: Agropromizdat. [in Russian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ковальчук Т. Біологічні засоби для органічного виробництва. Агробізнес сьогодні. 2016. № 22. С. 24–28.

 

2. Грицаєнко З. М., Пономаренко С. П., Карпенко В. П., Леонтюк І. Б. Біологічно активні речовини в рослинництві / за ред. З. М. Грицаєнко. Київ : ЗАТ «Нічлава», 2008. 352 с.

 

3 Ретьман С.,  Ткаленко Г., Михайленко  С. Біологічні препарати проти хвороб зернових колосових культур. Пропозиція. 2015. Спецвипуск. С. 1820.

 

4. Авраменко С., Попов С., Цехмейструк М. Біостимулятори на озимій пшениці. Агробізнес сьогодні. 2012. № 7. С. 24-26. 

 

5. Рекомендації з особливостей вирощування озимих зернових культур під урожай 2017 року / Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН. Оброшино, 2016. 44 с.

 

6. Яворська В. К., Драговоз І. В. Крючкова Л.О. та ін.. Регулятори росту на основі природної сировини та їх застосування в рослинництві. Київ : Логос, 2006. 175 с.

 

7. Гуменюк І. Д., Мусатенко ЛІ., Генералова В. М. та ін. Гормональний комплекс рослин різних екологічних умов зростання. Проблеми фітогормонології / за ред. К. М. Ситника. Київ : Фітосоціоцентр, 2007. С. 147156.

 

8. Ткачук К. С., Дем’яненко А. І., Богдан М. М., Карлова А. Б. Вплив добрива Фізіоживлін на функціональну активність органів озимої пшениці. Вісник аграрної науки. 2009. № 9. С. 2729.

 

9. Макрушин М., Черемха Б., Гудаков В., Шабанов Р. Регулятори росту − ефективний фактор підвищення продуктивності посівів. Пропозиція. 2001. № 5. С. 60.

 

10. Шевчук В. К., Дорошенко О. Л. Біостимулятори проти хвороб. Захист рослин. 2000. № 9. С. 7.

 

11. Байрак Н. Гумісол − елемент біоорганічного землеробства. Пропозиція. 2002. № 6. С. 54.

 

12. Кочмарський В. С., Кавунець В. П., Сіроштан А. А., Маласай В. М. Вплив елементів біологізації технології вирощування озимої і ярої пшениці на урожайність та якість насіння Насінництво. 2008. № 4. С. 11−13.

 

13. Макрушин Н. М. Экологические основы промышленного семеноводства зерновых культур. Москва : Агропромиздат, 1988. 280 с.

 

14. Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості : ДСТУ 4138–2002. [Чинний від 2004-01-01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2003. 173 с. (Національні стандарти України).

 

15. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур. Загальна частина / за ред. В. В. Волкодава. Київ : [б. в.], 2000. 100 с.

 

16. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований): 5-е изд., доп. и перераб. Москва : Агропромиздат, 1985. 351 с.
ISSN 2518-7910