Комбінаційна здатність та параметри генетичної варіації за масою 1000 зерен ячменю багаторядного озимого в Лісостепу України

Автор(и)

  • V. M. Hudzenko Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН, Ukraine
  • T. P. Polishchuk Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН, Ukraine
  • O. O. Babii Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31073/mvis201704-02

Ключові слова:

ячмінь багаторядний озимий, маса 1000 зерен, діалельні схрещування, генетичні параметри, комбінаційна здатність, успадковуваність

Анотація

Мета. Виявити селекційно-генетичні особливості сортів ячменю багаторядного озимого в умовах Лісостепу України за масою 1000 зерен. Методи. Дослідження проведені в Миронівському інституті пшениці у 2012/13–2014/15 рр. з сортами ячменю багаторядного озимого Паладін Миронівський, Жерар, Селена стар, Стрімкий, Cartel, Existens, Cinderella та F1 від їх схрещування за повною діалельною схемою (7 × 7). Дисперсійний аналіз, комбінаційну здатність і генетичні параметри розраховували відповідно до загальноприйнятих методик (Доспєхов Б. О., 1985; Фєдін М. О. та ін., 1980). Результати. Встановлено варіювання характеру генетичного контролю ознаки маса 1000 зерен та зміни у розміщенні сортів відносно лінії регресії на графіках Хеймана залежно від умов року. У посушливому 2012/13 р. відмічено внутрішньолокусне наддомінування, а у зволожених 2013/14–2014/15 рр. – неповне домінування. Варіанса загальної комбінаційної здатності (ЗКЗ) перевищувала варіансу специфічної комбінаційної здатності (СКЗ), що вказує на відчутний адитивний ефект у генетичному контролі ознаки. Це підтверджується також коефіцієнтом успадковуваності у вузькому значенні (h2 = 0,75–0,88). Високими достовірними ефектами ЗКЗ в усі роки досліджень відзначались сорти Cartel (2,87–3,57) та Existens (1,12–1,27). У сорту Cinderella відмічено позитивні достовірні ефекти ЗКЗ (0,87) у 2014/15 р. та на межі достовірності (0,24–0,32) – у 2012/13–2013/14 рр. Аналіз констант СКЗ засвідчив їх сильне варіювання залежно від умов років досліджень. Висновки. Уперше в умовах Лісостепу України в контрастних погодних умовах 2012/13–2014/15 рр. досліджено генетичні параметри та комбінаційну здатність сортів ячменю багаторядного озимого за ознакою маса 1000 зерен у системі повних діалельних схрещувань (7 × 7). Виявлені закономірності за параметрами генетичної варіації та комбінаційною здатністю вказують на можливість селекційного збільшення маси 1000 зерен досліджених генотипів. Підвищеною загальною комбінаційною здатністю за масою 1000 зерен характеризуються сорти Cartel, Existens та Cinderella.

Посилання

Demydov, O., Vasylkivskyi, S., & Hudzenko, V. (2017). Ecological and genetic aspects of winter barley breeding under increasing of productive and adaptive capacity in the Forest-Steppe of Ukraine. Ahroekolohichnyy zhurnal [Agroecological journal], 2, 194–200. [in Ukrainian]

Rohman, M. M., Sultana, R., Podder, R., Tanjimul Islam, A. T. M., Kamrul Islam, M., & Islam, M. S. (2006). Nature of gene action in barley (Hordeum vulgare L.). Asian J. Plant Sci., 5, 170–173.

Madić, M., Knežević, D., Paunović, A., & Bokan, N. (2006). Variability and inheritance of tillering in barley hybrids. Genetika, 38(3), 193–202.

Eshghi, R., & Akhundova, E. (2009). Genetic analysis of grain yield and some agronomic traits in hulless barley. Afr. J. Agric. Res., 4, 1464–1474.

Pawar, K. K., & Singh, A. K. (2013). Combining ability analysis for grain yield and its attributing traits in barley. Int. J. Agric. Sc. & Vet. Med., 1(2), 83–87.

Dimova, D., & Valcheva, D. (2015). Inheritance of productive tillering in hybrids of winter feed barley. Plant Science, 52(4), 29–36.

Patial, M., Pal, D., & Kumar, J. (2016). Combining ability and gene action studies for grain yield and its component traits in barley (Hordeum vulgare L.). SABRAO J. Breed. Genet., 48(1), 90–96.

Vasileva, S., & Marcheva, M. (2016). Genetic analysis of productivity components in malting barley (Hordeum vulgare L.) hybrid progenies. Bulg. J. Agric. Sci., 22(3), 452–457.

Dragavtsev, V. A., & Maletskiy, S. I. (2015). The evolution of paradigms of heredity and development and their leading role in designing innovative breeding technologies. Biosfera [Biosphere], 7(2), 155–168. [in Russian]

Vashchenko, V. V. (2009). Genetic determination of spring barley varieties. Visnyk Dnipropetrovskoho DAU [News of Dnipropetrovsk State Agrarian University], 1, 62–66. [in Russian]

Vashchenko, V. V. (2009). Genetic control of the grain number per ear in spring barley varieties. Selektsiia i nasinnytstvo [Plant Breeding and Seed Production], 97, 189–195. [in Russian]

Vashchenko, V. V. (2010). Variability and genetic analysis of spike length in plants of spring barley. Biuleten Instytutu zernovoho hospodarstva UAAN [Bulletin of the Institute of Grain Farming of UAAS], 38, 182–186. [in Ukrainian]

Vashchenko, V. V. (2010). Variability and genetics determination productive tillering of spring barley. Visnyk Dnipropetrovskoho DAU [News of Dnipropetrovsk State Agrarian University], 1, 30–34. [in Russian]

Kozachenko, M. R., Zaika, O. V., & Vaskо, N. I. (2008). Breeding and genetic features of traits in F1 and F2 diallel hybrids of spring barley. Tavriiskyi Naukovyi Visnyk [Tavria Scientific Bulletin], 57, 8–13. [in Ukrainian]

Vazhenina, O. Ye., Kozachenko, M. R., & Vasko, N. I. (2008). Genetic components, inheritance and correlations of productivity traits and protein content in spring barley hybrids. Henetychni Resursy Roslyn [Plant Genetic Resources], 5, 169–176. [in Ukrainian]

Kozachenko, M. R., & Naumov, O. H. (2011). Breeding and genetic peculiarities of barley with different content of amylopectin in starch. Visnyk KhNAU. Roslynnytsvo, selektsiia i nasinnytstvo, plodoovochivnytstvo [Bulletin of Kharkiv NAU. Plant Production, Plant Breeding and Seed Production, Fruit and Vegetable Production], 10, 8–21. [in Ukrainian]

Kozachenko, M. R., Solonechnyi, P. M., & Vasko, N. I. (2010). Breeding and genetic peculiarities of varietal forms of spring barley. Selektsiia i nasinnytstvo [Plant Breeding and Seed Production], 98, 53–67. [in Ukrainian]

Kompanets, K. V., & Kozachenko, M. R. (2017). Peculiarities of spring barley varieties in terms of general and specific combining abilities and ratios of their variances. Selektsiia i nasinnytstvo [Plant Breeding and Seed Production], 111, 61–74. [in Ukrainian]

Vasylkivskyi, S. P., & Hudzenko, V. M. (2017). Genetic sources of increased productive and adaptive potential for winter barley breeding in the Central Forest-steppe of Ukraine. Visnyk Umanskoho NUS [Bulletin of Uman NUH], 1, 90–94. [in Ukrainian]

Dospekhov, B. A. (1985). Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoy obrabotki rezul'tatov issledovaniy) [Methods of Field Experiment (with the Basics of Statistical Processing of Research Results)]. (5th ed., rev.). Moscow: Agropromizdat. [in Russian]

Fedin, M. A., Silis, D. Ya., & Smiryaev, A. V. (1980). Statisticheskie metody geneticheskogo analiza [Statistical Methods of Genetic Analysis]. Moscow: Kolos. [in Russian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-15

Номер

Розділ

Селекція зернових культур