Ефективність застосування біодобрив на посівах пшениці озимої

Д. Ю. Дубовик, Б. А. Олефіренко

Анотація


Мета досліджень – визначити врожайність пшениці м'якої озимої та економічну ефективність застосування біодобрив на посівах.

Матеріали і методика досліджень. Досліди із застосуванням біодобрив на посівах озимої пшениці сортів Колос Миронівщини, Миронівська сторічна, Наталка і Ювіляр Миронівський проводили в 2012-2014 рр. на полях Миронівського інституту пшениці. Посіви обприскували біодобривом Біокомплекс БТУ разом з прилипачем Липосам (0,2 л/га) в дозах 0,25 і 0,5 л/га на IV, VIII і Х етапах органогенезу. Площа дослідної ділянки 10 м2, повторність чотириразова. Агротехніка загальноприйнята.

Результати. Кращі результати отримані при внесенні біодобрива у двох нормах (0,25 і 0,5 л/га) на VІІІ е.о. Економічна ефективність від застосування біодобрива Біокомплекс БТУ на IV, VIII і Х е.о. виражається в отриманому грошовому прирості порівняно з контролем – від 112 до 1281 грн/га в залежності від сорту. Найбільші прибутки у порівнянні з контролем отримані при внесенні біодобрива Біокомплекс БТУ у двох нормах (0,25 і 0,5 л/га) на VІІІ е.о.

При застосуванні цього біодобрива на елітних посівах озимої пшениці надбавка до прибутку може зрости в 2-3 рази в порівнянні з контролем.

Висновки. Результати досліджень підтверджують доцільність використання біологічно активних речовин на товарних і насіннєвих посівах озимої пшениці.


Ключові слова


пшениця м’яка озима; біодобриво; урожайність; економічна ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Study of the effectiveness and improving technologies of application of new growth stimulants on winter wheat crops. Scientific Report for 1999-2000 (final). Institute "Agroresursy". 59 p.

Study of the effectiveness and improving technologies of application of growth regulators of new generation on spring field crops. Scientific Report for 1999-2000 (final). Institute "Agroresursy". 94 p.

Ponomarenko SP, Iutynska HO. Growth regulators. Zakhyst Roslyn – Plant Protection. 1999; 12: 11-12.

Shevchenko AO. Plant Growth Regulators in Agriculture. Kyiv: Agrarna Nauka; 1988. 143 p.

Lykhochvor VV, Petrychenko VF. Plant Growing. Lviv; 2006. 729 p.

Bairak N. Humisol – element of bioorganic farming. Propozytsiia. 2002; 6: 54.

Kochmarskyi VS, Kavunets VP, Siroshtan AA, Dubovyk DYu, TsentyloLV, Malasai VM. Foliar application of fertilizers. Nasinnytstvo – Seed Production. 2014; 5: 5-7.

Dospekhov BA. Methods of Field Experiments.Moscow: Agropromizdat; 1985. 361 p.

Sytnyk VP, Sabluk PT, Shpychak OM. Recommendations on Improvement of the Economic Relations in the UAAN System. Kyiv: Institute of Agrarian Economics NAAS; 2002. 67 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вивчення ефективності та удосконалення технологій застосування нових стимуляторів росту на посівах озимої пшениці: Науковий звіт за 1999−2000 рр. (заключний) / Інститут „Агроресурси”. − 59 с.

2. Вивчення ефективності та удосконалення технологій застосування регуляторів росту нового покоління на посівах ярих польових культур: Науковий звіт за 1999−2000 рр. (заключний) / Інститут „Агроресурси”. − 94 с.

3. Пономаренко С.П. Регулятори росту / С.П. Пономаренко, Г.О. Іутинська // Захист рослин. – 1999. – № 12. – С. 11–12.

4. Шевченко А.О. Регулятори росту рослин у землеробстві / А.О. Шевченко. – К.: Аграрна наука, 1988. – 143 с.

5. Лихочвор В.В. Рослинництво / В.В. Лихочвор, В.Ф. Петриченко. – Львів, 2006. – 729 с.

6. Байрак Н. Гумісол − елемент біоорганічного землеробства / Н. Байрак // Пропозиція. − 2002. − № 6. − С. 54.

7. Позакореневе підживлення / В.С. Кочмарський, В.П. Кавунець, А.А. Сіроштан [та ін.] // Насінництво. – 2014. – № 5. – С. 5–7.

8. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. − М.: Агропромиздат, 1985. − 361с.

9. Ситник В.П. Рекомендації з удосконалення економічних відносин у мережі УААН / В.П. Ситник, П.Т. Саблук, О.М. Шпичак. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 67 с.

ISSN 2518-7910