Яровизаційна потреба сортів пшениці м’якої озимої

А. А. Сіроштан, В. П. Кавунець, Н. В. Булавка

Анотація


Мета досліджень – вивчити особливості яровизаційної потреби різних сортів пшениці м’якої озимої.

Матеріал і методика. Період яровизаційної потреби сортів пшениці м’якої озимої вивчали на фоні весняного посіву з попередньою яровизацією накільченого насіння в чашках Петрі впродовж від 10 до 60 діб за температури 1–2°С. Прояровизоване насіння висівали у ґрунт на глибину 5 см (80 шт. на 1 м погонний).

У кожному варіанті визначали польову схожість (%), відмічали дату колосіння, підраховували кількість продуктивних стебел на час збирання. У польових умовах також висівали накільчене, але не прояровизоване насіння кожного сорту. Достатнім для сорту вважали такий термін яровизації, у варіанті якого більша частина рослин виколошувалась.

Результати. Проведені дослідження показують, що 51% сортів мали яровізаційну потребу від 10 до 30 діб. Менша кількість сортів (31%) потребували яровизації 30-40 діб і лише 18% - більше 40 діб. Нами виділені сорти, які мають тривалу яровізаційну потребу (більш 40 діб), серед яких Мирлебен, Монотип, Експромт, Миронівська 66, Миронівська 28, Володарка, Хуртовина, Богдана, Смуглянка, Славна, Достаток.

Встановлено, що зі збільшенням експозиції перебування накільченого насіння в холодильнику до 60 діб при посіві в поле у них значно знижується польова схожість. При цьому також виявлені значні сортові відмінності. Тому при посіві в пізні терміни необхідно враховувати ці обставини і підбирати сорти, насіння яких при тривалому перебуванні в грунті в накільненому стані менше знижують польову схожість.

Найбільш тривалий яровізаційний період (> 60 діб) за роки досліджень виявлено у сорту Монотип. Сорт Волошкова, створений методом багаторазового індивідуального добору з популяції рослин, отриманої шляхом зміни типу розвитку ярої пшениці сорту Flambard (Франція) в озимий, має коротку яровізаційну потребу і високу зимостійкість (8 балів). Такі властивості дозволяють використовувати сорт Волошкова для посіву в допустимі й пізні календарні терміни. Насіння сортів Волошкова, Ремеслівна, Пам'яті Ремесла, Колос Миронівщини, Легенда Миронівська, Мирлєна, Ювіляр Миронівський значно менше знижують польову схожість при яровизації їх протягом 50-60 діб.

Висновки. Для більш об’єктивної оцінки сортів поряд з показником морозостійкості у їх характеристиці доцільно наводити також яровизаційну потребу. За сівби озимої пшениці в допустимі та пізні календарні строки необхідно використовувати сорти з коротким періодом яровизації та морозостійкістю не нижче 7–8 балів.


Ключові слова


пшениця озима; сорти; насіння; строки сівби; морозостійкість; яровизаційна потреба

Повний текст:

PDF

Посилання


Remeslo VM, Saiko VF. Wheat Variety Agrotechnics. Kyiv: Urozhai; 1975. 174 p.

Fedorova NA. The reasons of damage of winter crops in the Forest-Steppe and Woodlands ofUkrainein winter 1971/72 and ways to increase winter wheat hardiness. Visnyk Silskohospodarskoi Nauky – Bulletin of Agricultural Sciences. 1972; 1: 51-56.

Fedorova NA, Bondarenko VІ. Winter wheat and growing conditions. Variety Agrotechnics for Cereals. Kyiv: Urozhai; 1983. P. 17-30.

Kovtun II, Goysa NI, Mitrofanov BA. Optimization of Conditions for Winter Wheat Cultivations on Intensive Technology.Leningrad: Gidrometeoizdat; 1990. 186 p.

Zadontsev AI, Bondarenko VI, Khmara VV. The influence of sowing dates on winter-hardiness and productivity of winter wheat varieties under environments of Steppe of Ukraine. Visnyk Silskohospodarskoi Nauky – Bulletin of Agricultural Sciences. 1972; 2: 57-58.

Makarov LKh, Snitina SM, Skoryi MV. Productivity of some winter wheat varieties depending on the sowing dates. Zroshuvane Zemlerobstvo – Irrigated Agriculture. 2006; 46: 46-48.

Stelmakh AF, Fait VI. Systems of initial development control in modern cereal breeding specimens at PBGI-NCSCI. Factors in Experimental Evolution of Organisms – 2015; 16: 156-160.

Lytvynenko MA, Lyfenko SP. How the crops are overwintering. Nasinnytstvo – Seed Production. 2014; 2: 1-5.

Bulavka NV. Vernalization requirement, photoperiodic sensibility and their relation to frost resistance in bread winter wheat varieties bred at Myronivka. Naukovo-Tekhnichnyi Biuleten. The V.M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of UAAS. Myronivka. 2010; 10: 59-65.

Petr J, Hnilicka F. Changes in requirements on vernalization of winter wheat varieties in the Czech republic in 1950–2000. Rostl. Vyroba. 2002; 48(4): 148-153.

Saini AD, Tandor JP. Vernalization response of different component phases of flowering duration in wheats. Cereal Res. Commun. 1989; 17 (2): 105-112.

Prasil IT, Prasilova P, Pankova K. Relationships among vernalization shoot apex development and frost tolerance in wheats. Ann. Bot. 2004; 94: 413-418.

Prasil IT, Prasilova P, Pankova K. The relationship between vernalization requirement and frost tolerance in substitution lines of wheats. Biologia Plantarum. 2005; 49 (2): 195-200.

Mahfoozi S, Limin AE, Fowler DB. Influence of vernalization and photoperiod responses on cold hardiness in winter cereals. Crop Sci. 2001; 41: 1006-1011.

Glukhova N, Elnikova M, Ryabchun N. How to increase winter hardiness of winter wheat. Zerno – Grain. 2007; 1: 32-36.

Ulich LI. Sowing dates for winter wheat upon climate changes. Visnyk Agrarnoi Nauky – News of Agrarian Sciences. 2007; 10: 26-29.

Svisyuk IV. Duration of optimal period of winter wheat sowing. Zemledelie – Agriculture. 1975; 1: 39-40.

Protsenko DF, Vlasyuk PA, Kolosha OI. Winter Hardiness of Winter Crops.Moscow: Kolos; 1969. 383 p.

Lukyanenko PP. Winter wheat for intensive husbandry. Kolkhoznoe Proizvodstvo RSFSR – Collective Farm Production in the RSFSR. 1963; 2: 23-28.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ремесло В.М. Сортова агротехніка пшениці / В.М. Ремесло, В.Ф. Сайко. – К.: Урожай, 1975. – 174 с.

2. Федорова Н.А. Причини загибелі озимих посівів в Лісостепу та Поліссі УРСР взимку 1971/72 р. та шляхи підвищення зимостійкості озимої пшениці / Н.А. Федорова // Вісник с.-г. науки. – 1972. – № 1. – С. 51–56.

3. Федорова Н.А. Озимая пшеница и условия произрастания / Н.А. Федорова, В.И. Бондаренко // Сортовая агротехника зерновых культур. – К.: Урожай, 1983. – С. 17–30.

4. Ковтун И.И. Оптимизация условий возделывания озимой пшеницы по интенсивной технологии / И.И. Ковтун, Н.И. Гойса, Б.А. Митрофанов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1990. – 186 с.

5. Задонцев А.І. Вплив строків сівби на зимостійкість та продуктивність сортів озимої пшениці в умовах Степу України / А.І. Задонцев, В.І. Бондаренко, В.В. Хмара // Вісник с.-г. науки. – 1972. – № 2. – С. 57–58.

6. Макаров Л.Х. Продуктивність різних сортів озимої пшениці залежно від строків сівби / Л.Х. Макаров, С.М. Снітіна, М.В. Скорий // Зрошуване землеробство. – 2006. – Вип. 46. – С. 46–48.

7. А.Ф. Стельмах, В.І. Файт Системи контролю початкового розвитку сучасних селекційних зразків озимих зернових колосових культур у СГІ– НЦНС // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2015. – Т. 16. – С. 156-160.

8. Литвиненко М.А. Як зимується посівам / М.А. Литвиненко, С.П. Лифенко // Насінництво. – 2014. – № 2. – С. 1–5.

9. Булавка Н.В. Яровизаційна потреба, фотоперіодична чутливість та зв’язок цих ознак з морозостійкістю у миронівських сортів озимої м’якої пшениці / Н.В. Булавка // Наук.-техн. бюл. Мирон. ін-ту пшен. імені В.М. Ремесла НААН – Миронівка, 2010. – Вип. 10. – С. 59–65.

10. Petr J. Changes in requirements on vernalization of winter wheat varieties in the Czech Republic in 1950–2000 / J. Petr, F. Hnilicka // Rostl. Vyroba. – 2002. – Vol. 48, N 4. – P. 148–153.

11. Saini A.D. Vernalization response of different component phases of flowering duration in wheat / A.D. Saini, J.P. Tandor // Cereal Res. Commun. – 1989. – Vol. 17, N 2. – P. 105–112.

12. Prasil I.T. Relationships among vernalization shoot apex development and frost tolerance in wheats / I.T. Prasil, P. Prasilova, K. Pankova // Ann. Bot. – 2004. – Vol. 94. – P. 413–418.

13. Prasil I.T. The relationship between vernalization requirement and frost tolerance in substitution lines of wheat / I.T. Prasil, P. Prasilova, K. Pankova // Biologia Plantarum. – 2005. – Vol. 49 (2). – P. 195–200.

14. Mahfoozi S. Influence of vernalization and photoperiod responses on cold hardiness in winter cereals / S. Mahfoozi, A.E. Limin, D.B. Fowler // Crop Sci. – 2001. – Vol. 41. – P. 1006–1011.

15. Глухова Н. Как повысить зимостойкость озимой пшеницы / Н. Глухова, М. Ельникова, Н. Рябчун // Зерно. – 2007. – № 1.  – С. 32–36.

16. Уліч Л.І. Строки сівби озимої пшениці в умовах змін клімату / Л.І. Уліч // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 10.  – С. 26–29.

17. Свисюк И.В. Продолжительность оптимального периода посева озимой пшеницы / И.В. Свисюк // Земледелие. – 1975. – № 1. – С. 39–40.

18. Проценко Д.Ф. Зимостойкость зерновых культур / Д.Ф. Проценко, П.А. Власюк, О.И. Кoлоша. – М.: Колос, 1969. – 383 с.

19. Лукьяненко П.П. Озимая пшеница для интенсивного земледелия / П.П. Лукьяненко // Колхозное производство РСФСР. – 1963. – № 2. – С. 23–28.
ISSN 2518-7910