Віхи селекційних досягнень миронівських науковців з культури пшениці озимої

О. А. Демидов, В. О. Гуменюк, Л. А. Коломієць, В. В. Кириленко

Анотація


Мета – відтворити головні віхи селекційної роботи з культурою пшениці м’якої озимої в Миронівському інституті пшениці за період 1915–2016 рр.

Матеріал і методика – бібліографічні галузеві видання, висвітлені в хронологічному порядку (історіографічний підхід).

Результати. Висвітлено головні етапи селекційного процесу культури пшениці м'якої озимої в Миронівському інституті за 100 років (1915–2016). В історичному плані творчі  досягнення миронівських селекціонерів  можна позначити ключовими позиціями, які умовнорозділяють неперервний селекційний процес на вісім етапів з характерними для них базовими сортами та методами їх створення. Етапи селекції представлені різними поколіннями сортів, в основі яких закладено суттєві генетичні відмінності. В світовій селекційній практицішироко використовується геноплазма мироновських пшениць, з участием которых создано более 1000 сортов. Образцы семян нескольких мироновских сортів пшениці мякої озимої, серед яких Миронівська 808 и Крижинка, закладені на зберігання в створений під егідою ООН на території арктичного архіпелагу Шпіцберген (норвезькою Свальбард) Всесвітній банк- сховище посадкового матеріалу всіх сільськогосподарських рослин світу, який є глобальним символом збереження біологічного різноманіття Землі.

Висновки. За понад 100 років діяльності селекційно-дослідної станції та інституту на державне сортовипробування передано 146 сортів пшениці м’якої озимої, з яких 76 було внесено до Державних реєстрів. В історичному плані творчі досягнення миронівських селекціонерів за період 1915–2016 рр. можна позначити ключовими позиціями, які умовно розподіляють безперервний селекційний процес на вісім етапів з характерними для них базовими сортами та підходами до їх створення, що ґрунтувалися на вимогах виробничників. Етапи селекції представлені різними поколіннями сортів, в основі яких закладені істотні генетичні відмінності щодо цінних господарських ознак і властивостей.


Ключові слова


пшениця м’яка озима; сорт; етапи селекції; селекційні досягнення

Повний текст:

PDF

Посилання


Іvashchenko OO, Rudnik-Ivashchenko OI. Directions increasing production of foodstuffs in Ukraine. News of Agrarian Sciences. 2012; 9: 6-8.

Burdeniuk-Tarasevych LA. Results and prospects of winter wheat breeding for increased adaptivіty under environments of Forest-Steppe and Woodlands of Ukraine. Naukovo-tekhnichnyi Biuleten. The V.M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat. Kyiv: Agrarna Nauka. 2007; 6-7: 45-56.

Lytvynenko MA. Correction of model of bread winter wheat variety of universal type for conditions of the South of Ukraine due to climate change. Zbirnyk Naukovykh Prats of Bila Tserkva State Agrarian University. Bila Tserkva. 2008; 52: 18-25.

Vergunov VA. Foundation and activity of Myronivka Breeding and Research Station: historiographic essay. The V.M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat ofNationalAcademyof Agrarian Sciences ofUkraine(1912–2012). Myronivka; 2012. P. 18-71.

Remeslo VN. Role of plant breeding in increase of efficiency and stability of agriculture. Plant breeding and varietal agrotechnics for wheat of intensive type. Moscow: Kolos. 1982; P. 9-12.

Zhyvotkov LA, Shelepov VV, Kolomiets LA, Vlasenko VA. Results on winter wheat breeding. Vestnik Selskokhozyaystvennoy Nauki. 1992; 7: 50-55.

Vlasenko VA, Kolomiiets LA. Bread winter wheat breeding for increase of total adaptability. Biuleten of the Institute of Grain Farming. Dnipropetrovsk. 2008; 35: 48-50.

Kochmarskyi VS, Kolomiiets LA, Kyrylenko VV. Bread winter wheat breeding at the V.M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat. News of Agrarian Sciences. 2012; 12: 51-54.

Vergunov VA. Solomon Lvovych Frankfurt (1866–1954) is the famous organizer of agrarian experimental work in Russia and Ukraine. Advances in Genetics, Plant Breeding and Crop Science to Improve Efficiency of Grain Production: Abstracts of reports of International scientific and practical Conference of young scientists, Myronivka, June 18, 2014. The V.M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat; 2014. P. 7-10.

Morgun VV, Logvinenko VF. Wheat Mutative Breeding. Kiev: Naukova Dumka; 1995. 628 р.

Vlasenko VA, Kochmarskyi VS, Koliuchyi VT, Kolomiiets LA, Khomenko SO, Solona VYo. Induced mutagenesis and reсombinogenesis in adaptive winter wheat breeding. Breeding Evolution of Myronivka Wheats. Myronivka; 2012. P. 244-258.

Kyrylenko VV. Use of sources of resistance in winter wheat breeding for immunity against pathogens in the application of artificial complex infectious backgrounds (ShKIF). Peredhirne ta Hirske Zemlerobstvo i Tvarynnytstvo – Foothill and Mountain Agriculture and Stockbreeding. Institute of Agriculture and Livestock of Western Region. Lviv-Obroshyno. 2005; 47: 55-66.

Rabinovych SV, Vlasenko VA, Kolomiiets LA, Leonov ОYu, Panchenko IA, Usova ZV, Didenko SYu, Parkhomenko RH. The history of breeding, pedigrees, and composition of high-molecular-weight wheat glutenin in Myronivka wheats developed during 1929-2004 and their progenies around the world. Naukovo-tekhnichnyi Biuleten. The V.M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat. Kyiv: Agrarna Nauka. 2004; 4: 58-126.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Іващенко О.О. Напрями збільшення виробництва продовольства в Україні / О.О. Іващенко, О.І. Рудник-Іващенко // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 9. – С. 6–8.

2. Бурденюк-Тарасевич Л.А. Результати та перспективи селекції озимої м’якої на підвищену адаптивність для умов Лісостепу і Полісся України / Л.А. Бурденюк-Тарасевич // Наук.-техн. бюл. Мирон. ін-ту пшен. імені В.М. Ремесла УААН. – К.: Аграрна наука, 2007. – Вип. 6–7. – С. 45–56.

3. Литвиненко М.А. Корекція моделі сорту озимої м’якої пшениці універсального типу для умов півдня України в зв’язку зі змінами клімату / М.А. Литвиненко // Вісник Білоцерківського ДАУ: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2008. – Вип. 52. – С. 18–25.

4. Вергунов В.А. Створення та діяльність Миронівської селекційно-дослідної станції: історіографічний нарис / В.А. Вергунов // Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України (1912–2012). – Миронівка, 2012. – С. 18–71.

5. Ремесло В.Н. Роль селекции в повышении эффективности и устойчивости земледелия / В.Н. Ремесло // Селекция и сортовая агротехника пшеницы интенсивного типа. – М.: Колос, 1982. – С. 9–12.

6. Результаты селекции по озимой пшенице / [Л.А. Животков, В.В. Шелепов, Л.А. Коломиец, В.А. Власенко] // Вестник с.-х. науки. – 1992. – № 7. – С. 50–55.

7. Власенко В.А. Селекція пшениці м’якої озимої на підвищення загальної адаптивності / В.А. Власенко, Л.А. Коломієць // Бюл. Інституту зернового господарства. – Дніпропетровськ, 2008. – № 35. – С. 48–50.

8. Кочмарський В.С. Селекція пшениці м’якої озимої в Миронівському інституті пшениці ім. В.М. Ремесла / В.С. Кочмарський, Л.А. Коломієць, В.В. Кириленко // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 12. – С. 51–54.

9. Вергунов В.А. Франкфурт Соломон Львович (1866–1954) – видатний організатор сільськогосподарської дослідної справи в Росії та Україні / В.А. Вергунов // Досягнення генетики, селекції і рослинництва для підвищення ефективності зерновиробництва: Зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, Миронівка, 18 червня 2014 р. / МІП ім. В.М. Ремесла НААН. – Миронівка, 2014. – С. 7–10.

10. Моргун В.В. Мутационная селекция пшеницы / В.В. Моргун, В.Ф. Логвиненко. – К.: Наук. думка, 1995. – 628 с.

11. Індукований мутагенез і рекомбіногенез в адаптивній селекції пшениці озимої / В.А. Власенко, В.С. Кочмарський, В.Т. Колючий [та ін.] // Селекційна еволюція миронівських пшениць. – Миронівка, 2012. – С. 244–258.

12. Кириленко В.В. Використання джерел стійкості в селекції озимої пшениці на імунітет проти фітопатогенів при застосуванні штучних комплексних інфекційних фонів (ШКІФ) / В.В. Кириленко // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Ін-т землероб. і тварин. Західного регіону УААН. – Львів–Оброшино, 2005. – Вип. 47. – С. 55–66.

13. Історія селекції, родоводи і склад високомолекулярних глютенінів миронівських пшениць, створених у 1929–2004 рр., та їх нащадки в різних країнах світу / С.В. Рабінович, В.А. Власенко, Л.А. Коломієць [та ін.] // Наук.-техн. бюл. Мирон. ін-ту пшен. імені В.М. Ремесла УААН. – К.: Аграрна наука, 2004. – Вип. 4. – С. 58–126.

ISSN 2518-7910