Селекційна цінність зразків пшениці озимої болгарської селекції за комплексом ознак

Г. Б. Вологдіна

Анотація


Мета і задачі досліджень - всебічне оцінювання болгарських зразків пшениці озимої селекції Інституту пшениці і соняшника (з 2001 р.- Добруджанський інститут землеробства), виявлення джерел з комплексом цінних ознак для подальшої селекційної роботи та створення з їх участю високоврожайних, адаптованих до умов Лісостепу сортів з високими показниками якості зерна.

Матеріал і методика. Експериментальна частина роботи була виконана у 1987-2013 рр. у селекційних сівозмінах лабораторії міжнародних селекційних досліджень озимої пшениці (з 2004 р. - лабораторія екологічної селекції) МІП. Контрастні погодні умови добре відображали нестабільність кліматичних умов у зоні правобережного Лісостепу України, що дало змогу одержати об'єктивні результати. За вихідний матеріал використовували 103 зразки болгарської селекції, які вивчали впродовж трьох і більше років, що дало можливість провести статистичну обробку даних та підтвердити достовірність висновків. Агротехніка вирощування загальноприйнята для зони Лісостепу. Дослідження проводили відповідно до «Методики польового досліду», фенологічні спостереження та обліки - відповідно до «Методики Державного сортовипробування». Генетико-статистичний аналіз виконували згідно з методичними вказівками Б.О. Доспєхова, П.П. Літуна, використовуючи програми Statistica 6.0 та Microsoft Excel.

Результати. В селекції пшениці озимої на поєднання потенціалу врожайності з високим рівнем генетичного захисту продукційного процессу від несприятливого впливу стресорів перевагу мають генотипи зі значенням кожного з комплексу ознак близьким до «адаптивної» норми, характерної для конкретних умов вирощування. На підставі проведених багаторічних досліджень були відібрані зразки болгарської селекції 2579–30–19, 853/87–44–38, Русалка, Плиска, Милена, ДМ–62–44, 836/87–2, М–1022–6567, 6687–12, 1769–64, Лилия, які є цінним вихідним матеріалом для селекції пшениці озимої в зоні Лісостепу України.

Висновки. 1. У селекції пшениці озимої на поєднання потенціалу врожайності з високим рівнем генетичного захисту продукційного процесу від несприятливого впливу стресових факторів перевагу мають генотипи зі значенням кожної серед комплексу цінних ознак, близьким до «адаптивної» норми, характерної для конкретних умов вирощування. 2. Зразки болгарської селекції 2579-30-19, 853/87-44-38, Русалка, Плиска, Милена, ДМ -62-44, 836/87-2, М - 022-6567, 6687-12, 1769-64, Лилия є цінним вихідним матеріалом для селекції пшениці озимої в зоні Лісостепу України. 3. За участю виділених болгарських зразків у Миронівському інституті пшениці в різний час створено сорти пшениці озимої Мирич, Мирлєна, Берегиня миронівська, Господиня миронівська, МІП Вишиванка, МІП Княжна та цінний вихідний матеріал з комплексом корисних ознак.


Ключові слова


пшениця озима; зразки болгарської селекції; комплекс ознак; селекційна цінність

Повний текст:

PDF

Посилання


Vavilov NI. Botanical and geographical bases of plant breeding.Moscow,Leningrad: Selkhozgiz; 1935. 60 p.

Vavilov NI. Law of homologous series in heritable variation. Theoretical bases of plant breeding.Moscow,Leningrad: Selkhozgiz. 1935; 1: 75-128.

Yuryev VYa. Methods of wheat breeding inKharkovstation.Moscow: Selkhozgiz; 1939. 92 p.

Nettevich ED. Source material problem at the present stage of cereals breeding. Vestnik Selskokhozyaystvennoy Nauki – Bulletin of Agricultural Science. 1982; 6: 20-24.

Flyaksberger KA. Wheats. Moscow. 1938; 1 (2nd ed.). 295 p.

Yakubtsiner MM. Wheat. Cereals.Moscow; 1954. P. 7-180.

Zhukovskiy PM. Some half a century the results of the study of world geography and evolutionary patterns of genetic center of cultivated plants as the basis for the creation in theUSSRof the starting material for breeding. Genetika – Genetics.Moscow. 1967; 10: 56-74.

Dorofeev VF, Udachin RA, Semenova LV, Novikova MV, Hradchaninova OD, Shitova IP, Merezhko AF, Filatenko AA. World Wheats. ed. by VF Dorofeev.Leningrad: VO Agropromizdat,Leningradoffice; 1987. 560 p.

Kiryan MV. Starting material for winter wheat breeding in Forest-Steppe of UkrSSR. Collection of scientific and research papers of young research workers of VIR.Leningrad. 1970; 17: 8-14.

Lelley J. Wheat breeding: Theory and Practice. Trans. from English by NB Ronis.Moscow: Kolos; 1980. 384 p.

Borojevic S. Principles and Methods of Plant Breeding. Trans. from Serbo-Croatian by VV Inozemtsev.Moscow: Kolos; 1984. 344 p.

Rabinovich SV, Gromyko GN, Kuchumova LP. Modern varieties of the world as a raw material in winter wheat breeding. Breeding, Seed Production and Intensive Winter Wheat Cultivation Technology: Collected Works. TheV.I.LeninAll-UnionAcademyof Agricultural Sciences.Moscow: VO Agropromizdat; 1989. P. 165-172.

Gradchaninova OD, Akhmedov ASh,AndriyashNV[et al.]. Selective value of winter wheat samples from the countries being COMECON members. Scientific and Technical Bulletin of the All-Union Order of Lenin and Order of Friendship of Peoples Institute of Plant Production named after N.I. Vavilov. Winter wheat (Problems in breeding and raw material).Leningrad. 1984; 146: 51-56.

Popov AS, Vysotskaya ON, Popova EV, Nikishina TV. Methods for cryopreservation and Cryobank of cells, meristems and seeds of plants: Materials of International Conference «Conservation of genetic resources»,St. Petersburg, October 19-22, 2004. Tsitologiya – Cytology. 2004; 46(9): 839-841.

Kobylyanskaya KA. Wheats fromBulgariaand their breeding value. Thesis abstract for Candidate of Science (Agriculture).Leningrad, 1964. 19 p.

Subota GM. Modern winter wheat varieties as source material for breeding under conditions of the south ofUkraine. Thesis abstract for Candidate of Science (Agriculture): 06.01.05. Kharkоv; 1987. 21 p.

Chetvertakova NM. Modern bread winter wheat varieties from European countries as source material for breeding under conditions of Forest-Steppe ofUkraine. Thesis abstract for Candidate of Science (Agriculture): 06.01.05. Kharkiv; 1995. 24 p.

Gritsay TI. Source material and its use in winter wheat breeding inKrasnodarregion. Thesis abstract for Candidate of Science (Agriculture): 06.01.05.Krasnodar; 2000. 25 p.

Rusanov IA. Modern winter wheat varieties as source material for breeding under conditions of Forest-Steppe of the Central Black Earth region. Thesis abstract for Candidate of Science (Agriculture): 06.01.05.Voronezh; 2004. 26 p.

Lesovoy MP, Parfenyuk AI, Dovgal ZN, Krut VI, Satsyuk OS, Taranyuk RYa, Shelepov VV, DubynaLV,Kolomiyets LA.Methodical bases of wheat breeding for complex resistance to the causal agents of leaf rust, powdery mildew and eyespot. Fiziologiya i Biokhimiya Kulturnykh Rastreniy – Physiology and Biochemistry of Cultivated Plants. 1999; 31(1): 30-35.

Mikhova M, Stoyanov S, Iliev I. New lines of soft winter wheat having complex resistance to diseases. Plant Sci. 1990; 27 (3): 39-44.

Tsenov N, Doncheva I, Iliev I, Stoyanov I, Mihova S, Milinski K, Atanasova I. New high productive winter common wheat lines with high complex resistance to rust and powdery mildew. Растениевъдни науки – Plant Science. 1994; 31(7-10): 153-157.

Todorov T. The resistance to brown rust, black stem rust and powdery mildew of extended and promising winter bread wheat cultivars. Genet. Plant Breeding. 1981; 14 (3): 111-118.

Mladenov M. Sources of complex resistance to most common species Fusarium in Bulgaria. Agents of Fusarium on the wheat ear. Растениевъдни науки – Plant Science. 1994; 31 (7-10): 270-273.

Rabinovich SV. Modern Wheat Varieties and their Pedigrees. Kyiv: Urozhai; 1972. 328 p.

Volohdіna HB. Bulgarian winter wheat variety samples as the source material for breeding in Forest-Steppe ofUkraine. Genetic resources for adaptive crop production: mobilization, inventory, storage, use. Abstracts of International scientific and practical conference. Obroshino; 2005. P. 86.

Kochmarskyi VS, Zamlila NP, Volohdina HB, Turenko TD, Gumeniuk OV. Selective value of bread winter wheat varieties and lines under conditions of Forest-Steppe ofUkraine. Naukovo-tekhnichnyi Biuleten. The V.M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat. Myronivka; 2012; 11-12: 110-122.

Dospekhov BA. Methods of Field Experiments: (With Basis of Statistical Processing of the Results of Research). 4th ed.Moscow: Kolos; 1979. 416 p.

Methods of Examination and State Variety Testing Grains, Cereals and Legumes. Right Protection for Plant Varieties. ed. by V. Volkodav. Kyiv: Alefa; 2003; 2 (3). 241 p.

Lіtun PP, Kyrychenko VV, Petrenkova VP, Kolomatska VP. System Analysis in Field Crop Breeding. Kharkiv: Plant Production Institute nd. a. V.Ya. Yuriev; 2009. 354 p.

Litun PP, Kolomatskaya VP, Belkin AA, Sadovoy AA. Genetics of Quantitative Traits and Breeding-oriented Analyses in Plant Breeding. Kharkiv: Plant Production Institute nd. a. V.Ya. Yuriev; 2004. 134 p.

Panayotov I, Todorov I. Wheat breeding as the basis of cereal production inBulgaria. Breeding and farming practices of field crops: anniversary session in honor of 50 year of Dobrudzha Agricultural Institute June 2001, Dobrich. Town Toshevo, Dobrudzha Agricultural Institute; 2002; 1: 21-37.

Vlasenko VA, Rabinovich SV, Kolomiyets LA, Chebakov NP. About adaptive and variety-forming abilities of parental forms of the winter wheat variety Bezostaya 1 and its descendants. Bezostaya 1 – 50 years of triumph: Collection of materials of conference dedicated to celebrating 50 years of winter wheat Bezostaya 1.Krasnodar; 2005. P. 65-75.

Rabinovich SV, Panchenko IA, Parkhomenko RG, Usova ZV. High-molecular-weight glutenin subunit composition of winter bread wheats grown in theUkraineand inRussian Federationin 1995–1996 and their connection with pedigrees. Annual Wheat Newsletter. 1997; 43: 231-240.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вавилов Н.И. Ботанико-географические основы селекции / Н.И. Вавилов. – М.-Л.: Сельхозгиз, 1935. – 60 с.

2. Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости / Н.И. Вавилов // Теоретические основы селекции растений. – М.-Л.: Сельхозгиз, 1935. – Т. 1. – С. 75–128.

3. Юрьев В.Я. Методика селекции пшеницы на Харьковской станции / В.Я. Юрьев. – М.: Сельхозгиз, 1939. – 92 с.

4. Неттевич Э.Д. Проблема исходного материала на современном этапе селекции зерновых культур / Э.Д. Неттевич // Вестник с.-х. науки. – 1982. – № 6. – С. 20–24.

5. Фляксбергер К.А. Пшеницы / К.А. Фляксбергер; изд. 2-е. – М., 1938. – Т. 1. – 295 с.

6. Якубцинер М.М. Пшеница / М.М. Якубцинер // Зерновые культуры. – М., 1954. – С. 7–180.

7. Жуковский П.М. Некоторые полувековые итоги изучения мировой географии и эволюционных закономерностей генцентров культурных растений как основа создания в СССР исходного материала для селекции / П.М. Жуковский // Генетика. – 1967. – № 10. – С. 56–74.

8. Пшеницы мира / Дорофеев В.Ф., Судачин Р.А., Семёнова Л.В. [и др.]; под ред. В.Ф. Дорофеева. 2-е изд., перераб. и доп. – Л., ВО Агропромиздат, Ленингр. отд-е, 1987. – 560 с.

9. Кирьян М.В. Исходный материал для селекции озимой пшеницы в Лесостепи УССР / М.В. Кирьян // Сб. научно-исслед. работ молод. сотр. ВИРа. – Л., 1970. – № 17. – С. 8–14.

10. Лелли Я. Селекция пшеницы: теория и практика / Я. Лелли. – М.: Колос, 1980. – 384 с.

11. Бороевич С. Принципы и методы селекции растений / С. Бороевич. – М.: Колос, 1984. – 344 с.

12. Рабинович С.В. Современные сорта мира как исходный материал в селекции озимой пшеницы / С.В. Рабинович, Г.Н. Громыко, Л.П. Кучумова // Селекция, семеноводство и интенсивная технология возделывания озимой пшеницы: Сб. научн. тр. / Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И. Ленина. – М.: ВО Агропромиздат, 1989. – С. 165–172.

13. Селекционная ценность образцов озимой пшеницы из стран-членов СЭВ / О.Д. Градчанинова, А.Ш. Ахмедов, Н.В. Андрияш [и др.] // Науч.-техн. бюлл. Всесоюз. ордена Ленина и ордена Дружбы народов НИИ растениеводства имени Н.И. Вавилова: Озимая пшеница (Проблемы селекции и исходный материал). – Л., 1984. – Вып. 146. – С. 51–56.

14. Способы криосохранения и криобанк клеток, меристем и семян растений / [А.С. Попов, О.Н. Высоцкая, Е.В. Попова, Т.В. Никишина] // Цитология. – 2004. – Т. 46, № 9 – С. 839–841. [Сохранение генетических ресурсов: мат. междунар. конф. (СПб, 19–22 октября2004 г.)]

15. Кобылянская К.А. Пшеницы Болгарии и их селекционное значение: автореф. дис. … канд. с.-х. наук / К.А. Кобылянская. – Л., 1964. – 19 с.

16. Субота Г.М. Современные сорта озимой пшеницы как исходный материал для селекции в условиях юга Украины: автореф. дис. … канд. с.-х. наук: спец. 06.01.05 –«Селекция и семеноводство» / Г.М. Субота. – Х., 1987. – 21 с.

17. Четвертакова Н.М. Сучасні сорти озимої м’якої пшениці європейських країн як вихідний матеріал для селекції в умовах Лісостепу України: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: спец. 06.01.05 «Селекція та насінництво» / Н.М. Четвертакова. – Х., 1995. – 24 с.

18. Грицай Т.И. Исходный материал и его использование в селекции озимой мягкой пшеницы в Краснодарском крае: автореф. дис. … канд. с.-х. наук: спец. 06.01.05 –«Селекция и семеноводство» / Т.И. Грицай. – Краснодар, 2000. – 25 с.

19. Русанов И.А. Современные сорта озимой пшеницы как исходный материал для селекции в условиях лесостепи ЦЧР: автореф. дис. … канд. с.-х. наук: спец. 06.01.05 «Селекция и семеноводство» / И.А. Русанов. – Воронеж, 2004. – 26 с.

20. Методические основы селекции пшеницы на комплексную устойчивость к возбудителям бурой ржавчины, мучнистой росы и церкоспореллёза / М.П. Лесовой, А.И. Парфенюк, З.Н. Довгаль [и др.] // Физиология и биохимия культ. растений. – 1999. – Т. 31, № 1. – С. 30–35.

21. Mikhova M. New lines of soft winter wheat having complex resistance to diseases / M. Mikhova, S. Stoyanov, I. Iliev // Plant Sci. – 1990. – V. 27, N 3. – P. 39–44.

22. New high productive winter common wheat lines with high complex resistance to rust and powdery mildew / N. Tsenov, I. Doncheva, I. Iliev [et al.] // Растениевъдни науки. – 1994. – V. 31, N 7/10. – P. 153–157.

23. Todorov T. The resistance to brown rust, black stem rust and powdery mildew of extended and promising winter bread wheat cultivars / T. Todorov // Genet. and Plant Breeding. – 1981. – V. 14, N 3. – P. 111–118.

24. Mladenov M. Sources of complex resistance to most common species Fusarium in Bulgaria. Agents of Fusarium on the wheat ear / M. Mladenov // Растениевъдни науки. – 1994. – V. 31, N 3. – P. 270–273.

25. Рабинович С.В. Современные сорта пшеницы и их родословные / С.В. Рабинович. – К.: Урожай, 1972. – 328 с.

26. Вологдіна Г.Б. Болгарські сортозразки озимої пшениці як вихідний матеріал для селекції в Лісостепу України / Г.Б. Вологдіна // Генетичні ресурси для адаптивного рослинництва: мобілізація, інвентаризація, збереження, використання: Тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. – Оброшино, 2005. – С. 86.

27. Селекційна цінність ліній і сортів пшениці м’якої озимої в умовах Лісостепу України / В.С. Кочмарський, Н.П. Замліла, Г.Б. Вологдіна [та ін.] // Наук.-техн. бюл. Мирон. ін-ту пшен. НААН. – Миронівка, 2012. – Вип. 11–12. – С. 110– 122.

28. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта: (С основами статистической обработки результатов исследований). Изд. 4-е, перераб. и доп. / Б.А. Доспехов. – М.: Колос, 1979. – 416 с.

29. Методика проведення експертизи та державного сортовипробування сортів рослин зернових, круп’яних та зернобобових культур // Охорона прав на сорти рослин / [Гол. ред. В.В. Волкодав]. – К.: Алефа, 2003. – В. 2, Ч. 3. – 241 с.

30. Системний аналіз в селекції польових культур. Навчальний посібник / [П.П. Літун, В.В. Кириченко, В.П. Петренкова, В.П. Коломацька]. – Х., 2009. – 354 с.

31. Генетика макропризнаков и селекционно-ориентированные генетические анализы в селекции растений / [П.П. Литун, В.П. Коломацкая, А.А. Белкин, А.А. Садовой]. – Х., 2004. – 134 с.

32. Панайотов И. Селекцията на пшеницата като основа на зърненото производство в България / И. Панайотов, И. Тодоров // Селекция и агротехника на полските культури: Юб. науч. сесия на честь 50 годину Добруджански земеделски институт июни 2001, Добрич. – гр. Генерал Тошево, Добруджански земеделски институт, 2002. – Т. 1. – С. 21–37.

33. Власенко В.А. Об адаптивной и сортообразующей способностях родительских форм сорта озимой пшеницы Безостая 1 и её потомков / В.А. Власенко, С.В. Рабинович, Л.А. Коломиец [и др.] // Безостая 1 – 50 лет триумфа: сб. мат. конф., посвящ. 50-летию создания сорта озимой мягкой пшеницы Безостая 1. – Краснодар, 2005. – С. 65–75.

34. High-molecular-weight glutenin subunit composition of winter bread wheats grown in the Ukraine and in Russian Federation in 1995–1996 and their connection with pedigrees / S.V. Rabinovich, I.A. Panchenko, R.G. Parkhomenko, Z.V. Usova // Annual Wheat Newsletter. –Manhattan:KansasStateUniversity, 1997. – V. 43. – P. 231–240.

ISSN 2518-7910