DOI: https://doi.org/10.31073/mvis201908-01

Використання світового генофонду пшениці м’якої озимої в нових сортах миронівської селекції

L. A. Kolomiiets, O. V. Humeniuk

Анотація


Мета. Проаналізувати генетичне походження нових миронівських сортів пшениці м’якої озимої та виявити в їхніх родоводах геноплазму зразків світового генофонду та сортів миронівської селекції. Методика. На основі первинних джерел (журналів гібридизації, головних книг селекційного матеріалу та каталогів сортів) проведено пошук, за результатами якого проаналізовано родоводи 14 сортів пшениці м’якої озимої селекції Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН, внесених до Держреєстру сортів рослин України у 2014–2018 рр. Результати. Виявлено, що в родоводах нових сортів присутня геноплазма 56 сортів із 17 країн світу, серед яких 18 українських, 9 – з Росії, 5 – з Болгарії, по 4 сорти із Німеччини, Польщі та Чехії, по 3 – з Італії та Угорщини, 2 – з Мексики та СІММYТ, по 1 сорту із Сербії, Югославії, Тунісу, Колумбії, Франції, Румунії та США. Встановлено, що при створенні 9 із 14 досліджуваних сортів (65 %) у схрещуваннях використано колекційні зразки різного еколого-географічного походження як за материнський компонент (у сортів Берегиня миронівська, Балада миронівська, МІП Ассоль, МІП Дніпрянка, МІП Валенсія, МІП Княжна), так і за батьківський (Горлиця миронівська, Оберіг Миронівський, Господиня миронівська). Переважну більшість нових сортів пшениці м’якої озимої створено на основі генетичної плазми таких миронівських сортів попередніх років селекції, як Миронівська 808, Миронівська ювілейна, Миронівська 27, а також перспективних ліній (Еритроспермум 50713, 50137, 52334, Лютесценс 52948, 30125). Із сортів зарубіжної селекції найбільш часто зустрічаються нащадки російського сорту Безостая 1. У 93 % нових сортів виявлено пшенично-житню транслокацію (ПЖТ) 1BL/1RS походженням від німецьких сортів Hadmersleben 6508-74 та Weique. Висновки. Характерною особливістю нових сортів пшениці м’якої озимої є присутність геноплазми пшениць країн Європи, Америки і Африки, носіями якої були переважно українські сорти та їх нащадки попередніх років селекції, що свідчить про більшу адаптивну пристосованість їх до місцевих умов та підтверджує значущість місцевого генофонду. Наявність ПЖТ 1BL/1RS у генотипах нових сортів пшениці підсилює їхні адаптивні властивості в період формування врожаю за стресових умов вирощування.

Ключові слова


пшениця м’яка озима; сорти; генофонд; родовід; пшенично-житня транслокація

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhyvotkov, L. O., Shelepov, V. V., Kolomiiets, L. A., & Chebakov, M. P. (2001). Tasks, methods and results of breeding intensive varieties of winter wheat. In V. V. Morgun (Ed.). Genetics and Breeding in Ukraine on the Border of Millennia (Vol. 3, pp. 394-397). Kyiv: Lohos. [in Ukrainian]

Vozhegova, R. A., & Kokovikhin, S. V. (2018). Irrigation farming – the guarantor of food safety of Ukraine in conditions of climate fluctuations. News of Agrarian Sciences, 11, 28–34. [in Ukrainian]

Adamenko, T. I. (2014). Agroсlimatic Zoning Territory of Ukraine with Consideration of Climate Change. Kyiv: N.p. [in Ukrainian]

Luk’yanenko, P. P. (1970). Breeding new winter wheat varieties of intensive type. Bulletin of Agricultural Science, 4, 54–61. [in Russian]

Kirichenko, F. G., Nefedov, A. V., & Litvinenko, N. A. (1980). The role of breeding in increase of productivity potential and improvement of the traits and properties of winter wheat in the Steppes of the Ukrainian SSR. In Wheat Breeding in the South of Ukraine (pp. 10–18). Odessa: N.p. [in Russian]

Merezhko, A. F. (1994). The Problem of Donors in Breeding. St. Petersburg: VIR. [in Russian]

Vlasenko, V. A., Kochmarskyi, V. S., Koliuchyi, V. T., Kolomiiets, L. A., Khomenko, S. O., & Solona, V. Yo. (2012). Breeding Evolution of Myronivka Wheats. Myronivka: N.p. [in Ukrainian]

Litvinenko, M. A. (2010). Improvement of the breeding program of winter bread wheat varieties of universal type for conditions of the South of Ukraine in connection with climate changes. Collected Scientific Works of the Plant Breeding and Genetics Institute – National Center of Seed and Cultivar Investigation of UAAS, 16, 9–22. [in Ukrainian]

Rybalka, A. I., Polishchuk, S. S., & Morgun, B. V. (2018). New directions in selection of cereal crops on quality of grain. News of Agrarian Sciences, 11, 28–34. [in Ukrainian]

Vavilov, N. I. (1966). Selected Works. Genetic and Breeding (pp. 176–225). Moscow: Kolos. [in Russian]

Rabinovich, S. V. (1972). New Wheat Varieties and Their Genealogies. Kiev: Urozhay. [in Russian]

Rabinovich, S. V., Vasil’yev, I. V., & Subbota, G. M. (1988). Modern winter wheat varieties of countries being COMECON members and other foreign countries as source material for breeding. Breeding and Seed Production, 64, 15–21. [in Russian]

Rabinovych, S. V., Vlasenko, V. A., Kolomiets, L. A., Leonov, O. Yu., Panchenko, I A., Didenko, S. Yu., & Parkhomenko, R. H. (2004). History of breeding, genealogy and composition of high molecular weight glutenins in Myronivka wheats created during 1929-2004 and their progenies worldwide. Scientific and Technical Bulletin of the V. M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of UAAS, 4, 58–126. [in Ukrainian]

Kolomiiets, L. A., Humeniuk, O. V., Yurchenko, T. V., Zamlila, N. P., & Pirych, A. V. (2018). Expression of adaptive features in bread winter wheat genotypes under various hydrothermal conditions. Myronivka Bulletin, 6, 6–29. [in Ukrainian]

Kobizeva, L. N. (2014). Formation of genealogy database of soybean varieties in NCPGRU and its practical significance. Plant Breeding and Seed Production, 105, 32–38. [in Ukrainian]

Stepanenko, A. I., Morgun, B. V., Chugunkova, T. V., Adamenko, N. I., & Velykozhon, L. G. (2012). Screening of the winter wheat varieties for the presence of wheat-rye translocation by DNA markers. The Bulletin of Vavilov Society of Geneticists and Breeders of Ukraine, 10(2), 311–318. [in Ukrainian]

Lyfenko, S. Ph., Nargan, T. P., & Nakonechny, N. Ju. (2014). Problematic but prospective direction of breeding: introgressions into genome of winter bread wheat different donors. Plant Breeding and Seed Production, 105, 39–50. [in Ukrainian]

Lytvynenko, M. A. (2016). Selective value of wheat-rye translocations 1AL/ 1RS, 1BL/1RS in Southern Ukraine. In Modern Directions of Breeding Improvement of Wheat: Proc. Int. Applied Research Conf. devoted to the 100th anniversary of wheat breeding at the Plant Breeding and Genetics Institute – National Center of Seed and Cultivar Investigation (pp. 107–109). June 1–3, 2016, Odesa, Ukraine. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Животков Л. О., Шелепов В. В., Коломієць Л. А., Чебаков М. П. Завдання, методи і результати селекції інтенсивних сортів озимої пшениці. Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть : у 4 т. / редкол. : В. В. Моргун (гол. ред.) та ін. Київ : Логос, 2001. Т. 2 С. 394–397.

 

2. Вожегова Р. А., Коковіхін С. В. Зрошуване землеробство – гарант продовольчої безпеки України в умовах змін клімату. Вісник аграрної науки. 2018. № 11. С. 28–34.

 

3. Адаменко Т. І. Агрокліматичне зонування території України з врахуванням зміни клімату. Київ : [б. в.], 2014. 16 с.

 

4. Лукьяненко П. П. Выведение новых сортов озимой пшеницы  интенсивного типа. Вестник сельскохозяйственной науки. 1970. № 4. С. 54–61.

 

5. Кириченко Ф. Г., Нефедов А. В., Литвиненко Н. А. Роль селекции в повышении потенциала продуктивности и улучшении других признаков и свойств озимой пшеницы в степи УССР. Селекция пшеницы на юге Украины. Одесса : [б. и.], 1980. С. 10–18.

 

6. Мережко А. Ф. Проблема доноров в селекции. Санкт-Петербург : ВИР, 1994. 128 с.

 

7. Власенко В. А., Кочмарський В. С., Колючий В. Т., Коломієць Л. А., Хоменко С. О., Солона В. Й. Селекційна еволюція миронівський пшениць. Миронівка : [б. в.], 2012. 329 с.

 

8. Литвиненко М. А. Удосконалення програми селекції сортів oзимoї м’якої пшениці універсального типу для умов Півдня України в зв’язку зі змінами клімату. Збірник наукових праць СГІ-НЦНС. Одеса, 2010. Вип. 16 (56). С. 9–22.

 

9. Рибалка О. І., Поліщук С. С., Моргун Б. В. Нові напрями в селекції зернових культур на якість зерна. Вісник аграрної науки. 2018. № 11. С. 120–133.

 

10. Вавилов Н. И. Избранные сочинения. Генетика и селекция. Москва : Колос, 1966. С. 176–225.

 

11. Рабинович С. В. Современные сорта пшеницы и их родословные. Киев : Урожай, 1972. 328 с.

 

12 Рабинович С. В., Васильев И. В., Суббота Г. М. Современные сорта озимой пшеницы стран-членов СЭВ и других зарубежных государств как исходный материал для селекции. Селекция и семеноводство. 1988. Вып. 64. С. 15–21.

 

13. Рабинович С. В., Власенко В. А., Коломієць Л. А., Леонов О. Ю., Панченко І. А., Усова З. В., Діденко С. Ю., Пархоменко Р. Г. Історія селекції, родоводи і склад високомолекулярних глютенінів миронівських пшениць, створених у 1929–2004 рр., та їхні нащадки в різних країнах світу. Науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла УААН. Київ : Аграрна наука, 2004. Вип. 4. С. 58–126.

 

14. Коломієць Л. А., Гуменюк О. В., Юрченко Т. В., Замліла Н. П., Пірич А. В. Прояв адаптивних ознак у генотипів пшениці м’якої озимої за різних гідротермічних умов. Миронівський вісник : зб. наук. праць. Миронівка, 2018. Вип. 6. С. 6–29.

 

15. Кобизєва Л. Н. Формування бази родоводів сортів сої в НЦГРРУ та її практичне значення. Селекція і насінництво : міжвід. темат. наук. зб. Харків, 2014. Вип. 105. С. 32–36.

 

16. Степаненко А. І., Моргун Б. В., Чугункова Т. В., Адаменко Н. І., Великожон Л. Г. Скринінг сортів озимої м’якої пшениці на наявність пшенично-житньої транслокації за ДНК-маркерами. Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. 2012. Т. 10, № 2. С. 311–318.

 

17. Лифенко С. П., Нарган Т. П., Наконечний М. Ю. Інтрогресії в геном пшениці м’якої від різних донорів – проблемний, але перспективний напрям селекції. Селекція і насінництво: міжвід. темат. наук. зб. Харків, 2014. Вип. 105. С. 39–50.

 

18. Литвиненко М. А. Селекційна цінність пшенично-житніх транслокацій 1AL/1RS, 1BL/ 1RS в умовах півдня України. Сучасні напрями селекційного удосконалення пшениці : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяч. 100-річчю селекції пшениці СГІ–НЦНС (м. Одеса, 1–3 червня 2016 р.). Одеса, 2016. С. 107–109.

ISSN 2518-7910